Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem
 

Elderhofseweg 28

Type object Herontwikkeling
Perceelopp. circa 7370 m²
Vloeroppervlakte circa 1140 m² bvo
Koopprijs Op aanvraag
Plaats Arnhem
Contract Koop
Laatste update 08-09-2017 om 10:16

Bijzonderheden

Ligging:
Het object ligt in een parkachtige omgeving, enkel ontsloten door fiets- en wandelpaden, waardoor de bereikbaarheid per auto beperkt is. Nabij gelegen bevindt zich een woonwijk en het winkelcentrum Elderhof.

De bereikbaarheid van het object per auto is beperkt. De locatie is via het fietspad toegankelijk voor motorverkeer (alleen bestemmingsverkeer).

Doorgaande wegen N224 en N225 zijn via de aanliggende Batavierenweg goed bereikbaar. Ook bevinden zich verscheidene bushaltes op ca. 500 meter afstand.

Vloeroppervlakte:
Het object heeft een totale oppervlakte van circa 1.140 m², als volgt opgebouwd:

Herenboerderij
Woonboederij
Begane grond ca. 100 m²
1e verdieping ca. 100 m²

Deel
Begane grond ca. 210 m²
Zolder ca. 200 m²

Aanbouw
Begane grond ca. 55 m²
Zolder ca. 30 m²

Schuur 1 ca. 165 m²

Schuur 2 ca. 280 m²

Totaal ca. 1.140 m²

Opleveringsniveau:
Het object zal worden opgeleverd in huidige staat.

Kadastrale gegevens perceel:
Gemeente Arnhem
Sectie AC
Nummer 7489 gedeeltelijk

Het verkochte betreft circa 7.370 m², een deel van het hierboven genoemde perceel. Een en ander globaal aangeduid conform streeparcering op de GEO plattegrond d.d. 4 februari 2016, nummer 00043 t.z.t. definitief kadastraal uit te meten.

Bestemming:
De locatie valt binnen het bestemmingsplan Elderveld 2011 vastgesteld d.d. 24 april 2012 en heeft als bestemming “agrarisch”. Op basis hiervan is het object bestemd voor:

De voor "Agrarisch" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a) agrarische bedrijven;
b) groenvoorzieningen

alsmede voor:
c) ondergeschikte horeca ten dienste van de genoemde bestemmingen

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximum bouwhoogten, en voor zover aangegeven, het bebouwingspercentage, uitsluitend in de gegeven bestemming passende hoofdbebouwing of bijgebouwen en andere binnen de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, zoals schuren, stallen, mesttanks en silo's waaronder maximaal n dienstwoning.

Door de gemeente Arnhem is een ambtelijke draagvlaktoets uitgevoerd middels een quickscan ten behoeve van wonen.

De voor "Waarde - Archeologie (lage verwachtingskans)" aangewezen gronden zijn naast de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op of in deze gronden voorkomende archeologische waarden.

Energielabel:
Het gebouw beschikt over een Energielabel G.

Koopsom:
€ 395.000,- kosten koper.

Maandagmiddag 31 mei bestaat de mogelijkheid het object te bezichtigen.

Geinteresseerden die gebruik willen maken van deze mogelijkheid dienen hiervoor een afspraak te maken via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars
Jacco Vogelaar
026 - 355 2100
bedrijfsmakelaars@s-t.nl
http://stmakelaars.nl/
info@vastgoedplein.nl

Downloads

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod
Alle
Alle