Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Kleine Oord 175

Type object Overig
Vloeroppervlakte circa 92 m² bvo
Koopprijs Openbare inschrijving
Plaats Arnhem
Contract Koop
Laatste update 30-11-2018 om 14:30

Bijzonderheden

commerciële ruimte in hartje arnhem

 

Gelegen in het centrum van Arnhem met verschillende voorzieningen in de directe omgeving op een TOP locatie: een commerciële ruimte gelegen aan de Keine Oord 175 (voorheen ook bekend als Vossenstraat 1-1A).

Deze volledig nieuwe ruimte ligt op de begane grond van het winkel- en appartementencomplex "Bartok". Mogelijke invullingen van deze ruimte zijn detailhandel, dienstverlenende bedrijven, maatschappelijke voorzieningen et cetera.
 


Ligging

Het complex is gelegen tegenover het Rozetgebouw, aan de zuidkant van Arnhem-Centrum. Het Aardvarken, het Holiday Inn Hotel en grotere supermarktketens bevinden zich in de directe omgeving. De ingang van de ruimte bevindt zich aan de Kleine Oord 175.

Bereikbaarheid

De locatie is uitstekend bereikbaar, zowel per fiets en te voet als met openbaar vervoer: bushalte in de Kleine Oord en op loopafstand van Arnhem CS. De parkeergarage Rozet bevindt zich bovendien direct achter de winkelruimte.

Opleveringsniveau

Het pand is voorzien van:
- Winkelpui;
- Vlakke afgewerkte cementdekvloer;
- Aansluitingen water en elektra tot in de meterkast;
- Rioolaansluiting.
Overigens is de oplevering casco.

Verkoop bij inschrijving

De verkoop van de commerciële ruimte vindt plaats bij inschrijving. Middels inschrijving kunnen kandidaten een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding op het geheel doen.
Voor de inschrijving geldt een minimumbod van € 209.000,00. Levering van de kavel vindt vervolgens plaats op uiterlijk 1 april 2019. Meer informatie over de inschrijving, voorwaarden en inschrijfformulieren vindt u onder aan deze pagina onder de kop MEER OVER KLEINE OORD 175

Onderliggende gegevens

Meer informatie met betrekking tot deze commerciele ruimte vindt u onder aan deze pagina onder het kopje DOWNLOADS.

Vragen en bezichtiging

Heeft u nog vragen over deze verkoop? Neemt u dan bij voorkeur per e-mail contact op met de hieronder genoemde contactpersoon de heer Darko Kerosevic. Voor bezichtigingen kunt u met hem rechtstreeks een afspraak maken. De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u te zijner tijd terug onder de hieronder staande DOWNLOADS.

Contactgegevens

Gemeente Arnhem
Darko Kerosevic
026 377 2506
darko.kerosevic@arnhem.nl

VOORWAARDEN INSCHRIJVING KLEINE OORD 175


Verkoop van de commerciële ruimte Kleine Oord 175 vindt plaats bij inschrijving. Het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk.
Middels inschrijving kunnen kandidaten een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding op het geheel doen. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk dinsdag 15 januari 2019 om 17:00 uur in bezit te zijn van onderstaande notaris:

Dirkzwager advocaten & notarissen
De heer mr. J.J.H. Wijnmaalen MRICS
Postbus 111
6800 AC ARNHEM
026 3655558

Voor de inschrijving kunt u één van de volgende inschrijfformulieren gebruiken:
- inschrijfformulier rechtspersonen;
- inschrijfformulier natuurlijke personen.

Biedingen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de bieding bedraagt minimaal € 209.000,00 excl. BTW kosten koper;
- de bieding is onherroepelijk en onvoorwaardelijk;
- de entiteit van de kopende partij is vermeld;
- de bevoegdheid van de ondertekenaar dient te zijn aangetoond;
- koper dient haar financiële gegoedheid aan te tonen voor de koopsom + 10%.

De volledige inschrijvingsvoorwaarden vindt u hier. Biedingen die niet tenminste aan deze voorwaarden voldoen zijn ongeldig en worden niet meegenomen in de procedure.

In beginsel vindt gunning plaats aan de bieder met het hoogste, geldig uitgebrachte bod.

ZEKERHEIDSSTELLING

Een bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom dient te worden overhandigd/overgemaakt op uiterlijk vrijdag 22 februari 2019.

PLANNING

De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:

Start verkoop 1 december 2018
Mogelijkheid tot he stellen van vragen t/m vrijdag 14 december 2018, 17:00 uur
Publicatie antwoorden op vragen op
Vastgoedplein.nl
(zie DOWNLOADS: Vraag & Antwoord)
vrijdag 21 december 2018,17.00 uur
Deadline uitbrengen bieding bij de notaris
(in gesloten envelop of per e-mail aan mailadres;j.wiersma@dirkzwager.nl)
dinsdag 15 januari 2019, 17:00 uur
Beslissing omtrent voorlopige gunning woensdag 16 januari 2019
Bieders op de hoogte stellen van
voorlopige gunning
vrijdag 18 januari 2019
Definitieve gunning maandag 18 februari 2019
Bankgarantie/waarborgsom ontvangen uiterlijk vrijdag 22 februari 2019
Tekenen koopovereenkomst vrijdag 1 maart 2019
Levering uiterlijk 1 april 2018


De gemeente houdt zich het recht voor om bovenstaande planning te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien er een wijziging plaatsvindt, zullen kandidaten c.q. bieders worden geïnformeerd. Eenzijdige wijzigingen in de planning zullen niet plaatsvinden nadat een beslissing omtrent voorlopig dan wel definitieve gunning is genomen.

VRAGEN?

Vragen stelt u bij voorkeur per email: darko.kerosevic@arnhem.nl, o.v.v. vraag Kleine Oord 175.
Vragen, gesteld vóór vrijdag 4 januari 2019, 17.00 uur, worden op het Vastgoedplein (Vraag & Antwoord) beantwoord, uiterlijk vrijdag 11 januari 2019, 17.00 uur..

Downloads

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod