Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem
 

Ponton - zonder ligplaats

Type object Overig
Koopprijs Openbare inschrijving
Plaats Arnhem
Contract Koop
Laatste update 15-11-2022 om 13:25

Bijzonderheden

Ponton 

Het ponton is in 2019 gedubbeld en voorzien van een warmtewisselaar. Het betreft een onderdeel van de oude scheepsbrug van Arnhem. Het ponton wordt in Arnhem zonder ligplaats aangeboden. De afmetingen zijn circa 14 x 5 meter. Het ponton is ideaal als een extra terras of om een schuur op te vestigen. Op dit moment afgemeerd bij de Westervoortsedijk 85 te Arnhem

De gemeente Arnhem verkoopt dit ponton zonder ligplaats.

 

Het ponton in het kort

Bouwjaar circa 1945
Gedubbeld in 2019
Afmetingen circa 14 x 5 meter
Voorzien van een warmtewisselaar

Bieden vanaf € 5.000,- k.k.

 

KIJKDAGEN

Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van deze ponton. U kunt een afspraak inplannen voor een bezichtiging op de navolgende dagen:

Donderdag 10 november tussen 13.00 en 17.00
Maandag 14 november tussen 9.00 en 12.00
Zaterdag 26 november tussen 9.00 en 12.00
Donderdag 1 december tussen 13.00 en 17.00
Zaterdag 10 december tussen 9.00 en 12.00
Vrijdag 16 december tussen 9.00 en 12.00

INSCHRIJVINGSTERMIJN

De inschrijving sluit op maandag 19 december 2022 om 11.00 uur.
Uitsluitend schriftelijke eindbiedingen en uitsluitend ingediend bij WesselsWaterWonen gevestigd te Nieuwegein kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijving en/of verkoopvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Geïnteresseerden die een eindbod indienen, moeten tezamen met het eindbod verklaren in te stemmen met de nadere voorwaarden zoals opgenomen in de concept koopovereenkomst.

Gunningscriteria

De Verkoper gunt de verkoop van het ponton aan diegene die het hoogste, onvoorwaardelijke eindbod heeft ingediend én de volgende nadere verkoopvoorwaarden accepteert;

- Dat Koper en Verkoper een koopovereenkomst aangaan onder het voorbehoud dat het college van B&W met de verkoop dient in te stemmen en dat bij het uitblijven van die instemming er geen overeenkomst tot stand komt;
- Dat Koper instemt met huidige staat van het ponton zoals dat wordt aangeboden (as is, where is) en dat Koper Verkoper van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de staat van het ponton vrijwaart en geen beroep zal doen op art. 7: 17 BW en/ of dwaling;
- Dat Koper de kosten voor de notariële afhandeling en de over- en/ of inschrijving in de betreffende registers voor zijn rekening neemt;
- Dat Koper de notariële afhandeling door een notaris van Dirkzwager N.V. laat plaats vinden;
- Dat Koper de kosten en risico’s voor het verplaatsen van het ponton, eventuele keuringen en reparaties ten behoeve van het verplaatsen voor zijn rekening neemt;
- Dat Koper het ponton uiterlijk één maand na het transport bij de notaris uit de haven verwijdert;
- Dat bij de verkoop van het ponton geen ligplaats is inbegrepen;
- Dat Koper de overige voorwaarden, zoals opgenomen in de concept koopovereenkomst, accepteert;
- Dat Koper accepteert dat het hoogste, onvoorwaardelijke eindbod geanonimiseerd wordt medegedeeld aan de andere geïnteresseerden die een eindbod hebben gedaan;

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Voor meer informatie over en foto's van dit schip verwijzen wij u graag naar de woonbootmakelaar: Wessels Water Wonen (www.wesselswaterwonen.nl), tel. +31 (0) 6 51 779 229

 

 

Kijk ook op:

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod