Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

terug naar de hoofdpagina:


 

herinrichting gaardenhage

eigenwijs wonen


De afgelopen periode heeft de nieuwe verkaveling van Gaardenhage vorm gekregen. Bij de opgezette herinrichting is zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van de unieke sfeer in de huidige woonwijk. De opzet van de wijk blijft onverminderd ruim en groen. Het strakke stratenpatroon vind je terug in de opzet van de opnieuw ingedeelde buurtjes. Ook de kenmerkende hagen om de blokken blijven onveranderd.

In het herverkavelde deel van Gaardenhage zijn straks vier verschillende buurtjes te ontdekken. In elk van deze buurtjes bouwen particulieren straks op hun eigen wijze hun eigen thuis naar eigen smaak (uiteraard binnen de geldende regels).
 

De buurtjes in het kort
 

De kavels worden aangeboden in vier verschillende buurtjes: de Groene Nel, Kersenbuurt, Beukenhage en - later - CPO Gaardenhage. Iedereen kan hier op zijn eigen wijze bouwen.

Deze buurtjes binnen Gaardenhage zijn gevarieerd in opzet. De Groene Nel biedt ruimte aan kleine woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens. Je bouwt je eigen paleisje, voorzien van alle benodigdheden, waarbij je je footprint beperkt tot het noodzakelijke. Betaalbaar en compleet. De oppervlakte van de kavels ligt tussen de 150 en 165m². Kersenbuurt biedt ruimte aan wat grotere vrijstaande woningen, op kavels van 450 - 480 m². Een prima plek voor gezinnen met kinderen of senioren die op zoek zijn naar een op maat gemaakte, toekomstbestendige woning. Wil je dichtbij familie, vrienden of buren wonen dan kun je samen met hen bouwen op de samenbouwkavels in Beukenhage. Je deelt de kavel samen in en bouwt elk je eigen huis. Dichtbij elkaar als je elkaar nodig hebt of het gewoon gezellig vindt. De kavels zijn in totaal ca. 1.200 m² groot; je bepaalt samen hoe groot de individuele kavels straks worden.

In onderstaande concept-tekening staan deze buurtjes ingetekend.


Concept tekening herinrichting Gaardenhage - aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.


Later biedt Gaardenhage ook ruimte voor het ontwikkelen in CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daar wordt het mogelijk om met een aantal mensen samen de kavel te ontwikkelen. De CPO Gaardenhage ligt straks ten noorden van de kavels Groene Nel. De verkoop van deze locatie wordt naar verwachting later in 2022 opgestart.
 

Nu eerst: Bestemmingsplan
 


Voordat de verkoop van start kan gaan moet het bestemmingsplan daarvoor worden vastgesteld. Op 14 oktober 2021 is dit plan ter inzage gelegd. In de eerste helft van 2022 kan het plan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het is nog niet bekend wanneer dit precies plaats zal vinden.
De verkoop van de kavels start daarna. De datum van de start van de verkoop hangt af van het bestemmingsplantraject. Verwacht wordt dat dit wel in de eerste helft van 2022 zal plaatsvinden. De kavels worden alleen verkocht met een vastgestelde bestemming. Alle informatie over de stand van zaken wordt gedeeld via het Vastgoedplein. Ben je ingeschreven als belangstellende voor de kavels in Gaardenhage dan ontvang je het laatste nieuws ook per mail.
 

Inzien bestemmingsplan


Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Werkt deze link niet? Zoek dan rechtstreeks op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; gebruik de zoekterm Chw Gaardenhage.

 

Wat is tot nu toe bekend (en wat nog niet)?


Naast het bestemmingsplan is als basis voor de nieuwe ontwikkelingen onder meer een beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de kavels in Gaardenhage opgesteld. Dit BKP laat al veel zien over de voorgestelde verkaveling, de soort woningen die er gebouwd kunnen worden en de bouwstijl. Het BKP vormt trouwens onderdeel van het hierboven genoemde vast te stellen bestemmingsplan.

Nog niet bekend zijn de exacte kaveloppervlaktes, koopsommen, kaveltekeningen, kavelindelingen en de uitgewerkte verkoopvoorwaarden (bijvoorbeeld de concept-koopovereenkomst). Al deze gegevens lees je straks na in de verkoopbrochures. Zodra deze gereed zijn kun je deze downloaden vanaf de Gaardenhage-pagina op het Vastgoedplein. De gegevens zullen zo snel mogelijk na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geplaatst worden.

 
Hoe nu verder?


Totdat het bestemmingsplan goedgekeurd en onherroepelijk is kunnen er nog onderdelen van dat plan aangepast worden, zoals bijvoorbeeld verkaveling en beeldkwaliteitsplan. Zo zijn er nu al door ingediende zienswijzen (bezwaren tegen het bestemmingsplan) wijzigingen geweest op de eerste conceptplannen. Ook de concept-tekeningen kunnen op een enkel punt nog wijzigen. Logischerwijs kunnen aan deze concepten dan ook geen rechten worden ontleend. Het bestemmingsplan wordt vanaf medio mei voorgelegd aan de Gemeenteraad; op 11 mei is de inspraakronde, later gevolgd door de meningsvormende en besluitvormende fasen. Als de Gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan kan ook nog altijd beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Dat heeft een vertraging van zeker een half jaar op de vaststelling van het plan tot gevolg. 

Hopelijk kan het bestemmingsplan echter zo snel mogelijk definitief worden vastgesteld. Als het zo ver is vind je alle verkoopinformatie op deze pagina op het Vastgoedplein. Iedereen die ingeschreven is als belangstellende voor kavels in Gaardenhage ontvangt hierover per mail bericht.


Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Gaardenhage? Dat kan! Schrijf je in als belangstellende en je ontvangt bericht zodra er nieuws is over de kavels. Je leest het laatste nieuws ook altijd hier, op het Vastgoedplein.
 


In de tussentijd bereidt het projectteam Gaardenhage de verkoop van de kavels in de verschillende velden voor. Niet alle kavels komen ineens op de markt; wanneer de verkoop van welk veld start is onder meer afhankelijk van het verloop van het bestemmingsplantraject en de bij de bouw verwachtte stikstofuitstoot. Het streven is om de verkoop van de eerste kavels in de eerste helft van 2022 te starten. Het bestemmingsplan moet dan wel definitief zijn vastgesteld.
Het gaat dan om (een deel van) de kavels in de buurtjes Groene Nel, Kersenbuurt en Beukenhage. De verkoop van de CPO-kavel heeft een afwijkend traject ten opzichte van de andere kavels. Dit vergt wat meer voorbereidingstijd waardoor de verkoop van die kavel later zal plaatsvinden.
 

Meer weten?

Heb je nog vragen over de herinrichting neem dan contact op met de kavelcoördinator voor deze kavels in Gaardenhage:
Henriette Klarenbeek,
mail: kavelsgaardenhage@arnhem.nl
tel. 06 3110 7973 (uitsluitend op di, do en vrij)

terug naar :

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod