Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

terug naar

 

herinrichting

In samenspraak met de huidige bewoners van Gaardenhage is in de afgelopen periode bekeken hoe Gaardenhage "nieuwe stijl" vorm zou kunnen krijgen. Op de laatste bewonersavond van 2 maart jl. zijn daarbij het uiteindelijke concepten de van verkaveling en het beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Deze beide concepten vormen straks input voor de benodigde wijziging van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
 

Concept-verkaveling


Voor deze concept-verkaveling is Gaardenhage verdeeld in vijf velden met elk een eigen invulling. In het kort is deze invulling als volgt:


Veld 1: In veld 1 wordt ruimte geboden aan (van onder naar boven gezien) kleine woningen, tiny houses en een CPO-ontwikkeling.
De kavels voor de kleine woningen worden daarbij in verkocht aan particulieren die er hun eigen woning op kunnen realiseren. Voor het deel van het veld met tiny houses wordt gekeken of hier samenwerking mogelijk is met een woningcorporatie die hier tiny houses zou kunnen verhuren. De CPO-locatie biedt tenslotte straks ruimte aan een nog in te vullen ontwikkeling waarbij particulieren samen de kavel kopen en er gezamenlijk hun eigen woningen gaan realiseren.
Aan de Nel Klaassenstraat ligt de groene entree van deze kavels die als parkeerplaats is ingericht.
Mocht de samenwerking met de woningcorporatie voor plaatsing van tiny houses niet tot het gewenste resultaat leiden dan wordt dit deel van veld 1 waarschijnlijk net zo ingericht als de naastliggende koopkavels voor kleine woningen.


Veld 2: Voor veld blijft het oorspronkelijke ontwerp van het veld met de hagen behouden. De nieuwe kavels worden in deze structuur ingepast. De nieuwe kavels zijn ca. 450 m² groot. De ontsluiting van de kavels vindt plaats aan de Nel Klaassenstraat resp. de Johan van Zwedenstraat.


Veld 3: Ook bij veld 3 blijft de oorspronkelijke vorm van het veld zichtbaar in het ontwerp. De verkoop per kavel van ca. 1200 m² zal aan twee of drie huishoudens plaatsvinden. Hoe de verdeling van de kavel wordt bepalen de kopers zelf, samen. De ontsluiting van de kavel vindt plaats aan de Johan van Zwedenstraat.


Veld 4: In dit veld blijven de oorspronkelijke kavels te koop. De bebouwingsmogelijkheid (de beeldkwaliteit) wordt daarbij verruimd voor de kavels waarvoor op dat moment nog geen overeenkomsten zijn gesloten.


Veld 5: De drie grote kavels in veld 5, aan de Eka Thoden van Velzenstraat, worden verkaveld naar vier kavels van ca. 940 m² per kavel. Ook hier zal een gewijzigde beeldkwaliteit gaan gelden waardoor de mogelijkheden voor de bebouwing verruimd zullen worden.
 

Concept-beeldkwaliteitsplan


Voor al deze verschillende velden in het herverkavelde Gaardenhage is opnieuw gekeken naar de bijbehorende beeldkwaltiteit. Voorop staat dat de sfeer en de uitstraling van de wijk gelijk moeten blijven: moderne, met zorg ontworpen woningen in het groen. De nieuwe woningen voegen zich daarmee in het bestaande palet van woningen.

Dit heeft geresulteerd in het volgende ontwerp-beeldkwaliteitsplan.

De exacte mogelijkheden per kavel worden bij de start verkoop in een brochure uiteengezet. Hierin leest u dan precies wat de mogelijkheden per kavel zijn. Ook de andere voor de verkoop van belang zijnde gegevens vindt u hierin terug.
 

Hoe nu verder?


De getoonde concepten van de verkaveling en het beeldkwaliteitsplan zijn het startpunt voor de uitwerking van de toekomstige ontwikkelingen in Gaardenhage. Deze concepten zijn mogelijk niet precies gelijk aan het uiteindelijke definitieve plan maar vormen dus wel de basis voor de verdere ontwikkelingen. Voor deze stukken moet nog instemming worden verkregen van het college van B&W.
Ook moet de wijziging van het bestemmingsplan, die deze nieuwe indeling mogelijk maakt, nog plaatsvinden. Eventuele bezwaren tegen het bestemmingsplan kunnen ook nog bijdragen aan wijzigingen in de hier getoonde conceptplannen.

Logischerwijs kunnen aan deze concepten dan ook geen rechten worden ontleend. De bestemmingsplanprocedure zal zo mogelijk vóór de zomer van dit jaar starten. In het najaar kan dit plan dan worden vastgesteld.

In de tussentijd bereidt het projectteam Gaardenhage de verkoop van de kavels in de diverse velden voor. Niet alle kavels komen ineens op de markt; wanneer de verkoop van welk veld start is onder meer afhankelijk van het verloop van het bestemmingsplantraject en de bij de bouw verwachtte stikstofuitstoot.
 

Meer weten/op de hoogte blijven?


Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in Gaardenhage? Schrijft u zich dan in als belangstellende voor de de ontwikkelingen in Gaardenhage. Dat kan met een mailtje naar kavelsGaardenhage@Arnhem.nl.
 

Heeft u nog verdere vragen over de herinrichting dan kunt u ook contact opnemen met de kavelcoördinator voor deze kavels in Gaardenhage:
Henriette Klarenbeek,
mail: kavelsgaardenhage@arnhem.nl
tel. 06 3110 7973 (uitsluitend op di, do en vrij)

terug naar hoofdpagina

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod