Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

terug naar

 

Herinrichting - vervolg

 

In vervolg op de bewonersavond van 5 maart jl. zijn de concept-plannen voor de herinrichting van Gaardenhage aangepast. Waarschijnlijk dienen de nu opgestelde concept-plannen als basis voor onder meer de benodigde wijzigingen van het bestemmingsplan. Het op 5 maart gepresenteerde concept zag er als volgt uit:

 

 

Afgelopen 5 oktober organiseerde de gemeente Arnhem nogmaals een bewonersavond over de mogelijke herinrichting van de wijk Gaardenhage. In verband met de geldende maatregelen in verband met het Corona-virus vond deze avond digitaal plaats, via een Webinar. Naast de leden van het projectteam Gaardenhage was ook de wethouder Cathelijne Bouwkamp aanwezig.

 

 

* Dit betreft een link naar de Webinar via Microsoft Teams. Let op, de eigenlijke presentatie begint na ca. 5 minuten.


Tijdens deze Webinar werd deze aangepaste verkaveling voor Gaardenhage, zoals gewijzigd naar aanleiding van o.a. het overleg van 5 maart, voorgelegd:

 

 

Zoals te zien wijkt dit laatste ontwerp voor de herinrichting van Gaardenhage op een aantal punten af van de eerder gepresenteerde versie. In het kort zijn de belangrijkste wijzigingen per veld zijn de volgende:

Veld 1: de locaties voor kleine woningen (tiny houses) en de CPO-ontwikkeling zijn geclusterd, verkleind en voorzien van een groene buffer/parkeerplaats richting de Nel Klaassenstraat. Er is een groene buffer ontworpen tussen de bestaande bebouwing aan de Mooieweg en de kavels. Voor de tiny houses wordt ook gekeken naar een ontwikkeling door een plaatselijke wooncorporatie in plaats van uitgifte aan particulieren. De doelgroep van de CPO-locatie is mogelijk senioren.

Veld 2: het oorspronkelijke ontwerp van het veld met de hagen blijft behouden en de nieuwe kavels worden daarin ingepast. Er is geen openbaar groen-veld meer in dit veld mee-ontworpen. De nieuwe kavels zijn ca. 450 m² groot.

Veld 3: ook hier blijven de oorspronkelijke velden zichtbaar in het ontwerp en vervalt het groene veldje. De verkoop per kavel van ca. 1200 m² zal aan twee of drie huishoudens plaatsvinden. Hierdoor wordt o.a. het concept generatiewonen mogelijk gemaakt. Nadere uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden.

Veld 4: In dit veld blijven de oorspronkelijke kavels te koop. Mogelijk zal de bebouwingsmogelijkheid (de beeldkwaliteit) verruimd worden.

Veld 5: De drie grote kavels worden verkaveld naar vier kavels van ca. 940 m² per kavel. Ook hier zal een gewijzigde beeldkwaliteit gaan gelden waardoor de mogelijkheden voor de bebouwing verruimd zullen worden.

 

De getoonde nieuwe indeling is nog niet in beton gegoten maar vormt wel de basis voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan voor deze wijk. Naar verwachting zal dit bestemmingsplan in de eerste helft van 2021 definitief worden vastgesteld. De start van de verkoop van de nieuw te vormen kavels zal onder voorbehoud van deze vaststelling eerder kunnen starten. Een exacte planning daarvoor is op dit moment niet voorhanden.

De volledige presentatie van 5 oktober kunt u hier nazien.


Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de bij deze bijeenkomst getoonde informatie? U kunt deze mailen aan de projectleider, mevrouw Carla Frederix, via het mailadres kavelsgaardenhage@arnhem.nl.

 

terug naar

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod