Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

terug naar de hoofdpagina:


 

herinrichting gaardenhage

eigenwijs wonen


De afgelopen periode heeft de nieuwe verkaveling van Gaardenhage vorm gekregen. Bij de opgezette herinrichting is zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van de unieke sfeer in de huidige woonwijk. De opzet van de wijk blijft onverminderd ruim en groen. Het strakke stratenpatroon vind je terug in de opzet van de opnieuw ingedeelde buurtjes. Ook de kenmerkende hagen om de blokken blijven onveranderd.

In het herverkavelde deel van Gaardenhage zijn straks vier verschillende buurtjes te ontdekken. In elk van deze buurtjes bouwen particulieren straks op hun eigen wijze hun eigen thuis naar eigen smaak (uiteraard binnen de geldende regels).
 

De buurtjes in het kort
 

De kavels worden aangeboden in vier verschillende buurtjes: de Groene Nel, Kersenbuurt, Beukenhage en - later - CPO Gaardenhage. Iedereen kan hier op zijn eigen wijze bouwen.

Deze buurtjes binnen Gaardenhage zijn gevarieerd in opzet. De Groene Nel biedt ruimte aan kleine woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens. Je bouwt je eigen paleisje, voorzien van alle benodigdheden, waarbij je je footprint beperkt tot het noodzakelijke. Betaalbaar en compleet. De oppervlakte van de kavels ligt tussen de 150 en 165m². Kersenbuurt biedt ruimte aan wat grotere vrijstaande woningen, op kavels van 450 - 480 m². Een prima plek voor gezinnen met kinderen of senioren die op zoek zijn naar een op maat gemaakte, toekomstbestendige woning. Wil je dichtbij familie, vrienden of buren wonen dan kun je samen met hen bouwen op de samenbouwkavels in Beukenhage. Je deelt de kavel samen in en bouwt elk je eigen huis. Dichtbij elkaar als je elkaar nodig hebt of het gewoon gezellig vindt. De kavels zijn in totaal ca. 1.200 m² groot; je bepaalt samen hoe groot de individuele kavels straks worden.

In onderstaande concept-tekening staan deze buurtjes ingetekend.


Concept tekening herinrichting Gaardenhage - aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.


Later biedt Gaardenhage ook ruimte voor het ontwikkelen in CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daar wordt het mogelijk om met een aantal mensen samen de kavel te ontwikkelen. De CPO Gaardenhage ligt straks ten noorden van de kavels Groene Nel. De verkoop van deze locatie start naar verwachting aansluitend op die van de reguliere kavels. De informatie over deze verkoop lees je dan ook na op een eigen pagina op het Vastgoedplein.

 

Bestemmingsplan, beroepsprocedure & start verkoop
 

Voordat de verkoop van start kan gaan moest het bestemmingsplan van Gaardenhage worden vastgesteld. Op 14 oktober 2021 is dit plan ter inzage gelegd en op 20 juli 2022 is het vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens zijn belanghebbenden hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Deze moet in principe binnen zes maanden een uitspraak doen. Rekening houdend met de drukte bij de Raad van State op dit moment gaat de gemeente Arnhem ervan uit dat de behandeling langer zal duren, mogelijk tot medio 2023.

Stelt de Raad van State de indieners van het beroep helemaal of gedeeltelijk in het gelijk dan kan het gevolg zijn dat het bestemmingsplan deels of geheel gewijzigd/hersteld moet worden. Hoe het traject dan gaat lopen is afhankelijk van de inhoud van de uitspraak van de Raad.

Wordt het beroep afgewezen dan kan de gemeente uitvoering geven aan het in werking zijnde en dan onherroepelijke bestemmingsplan; de kavels kunnen dan verkocht worden. De start van de verkoop zal zo snel mogelijk na de uitspraak plaatsvinden.

Naar verwachting start de verkoop van de kavels dan met een loting. Alle informatie over de stand van zaken wordt gedeeld via het Vastgoedplein. Ben je ingeschreven als belangstellende voor de kavels in Gaardenhage dan ontvang je het laatste nieuws ook altijd per mail.

Tot de start van de verkoop zijn de exacte kaveloppervlaktes, koopsommen, kaveltekeningen, kavelindelingen en de uitgewerkte verkoopvoorwaarden (bijvoorbeeld de concept-koopovereenkomst) nog niet bekend. Al deze gegevens lees je straks na in de verkoopbrochures en hier op het Vastgoedplein. De brochures kun je dan ook downloaden. 

Tenslotte komen straks waarschijnlijk niet alle kavels tegelijk op de markt; wanneer de verkoop van welk veld start is onder meer afhankelijk van de capaciteit en de bij de bouw verwachtte stikstofuitstoot. Naar het zich laat aanzien start de verkoop van de kavels - als gevolg van de beroepsprocedures -  op zijn vroegst medio 2023.

De verkoop van de CPO-kavel heeft een afwijkend traject ten opzichte van de andere kavels. De verkoop zal waarschijnlijk ook niet na loting plaatsvinden, maar bij inschrijving. Dit vergt wat meer voorbereidingstijd waardoor de verkoop van die kavel waarschijnlijk later zal plaatsvinden.

 

Inzien bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Werkt deze link niet? Zoek dan rechtstreeks op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; gebruik de zoekterm Chw Gaardenhage.

Naast het bestemmingsplan is als basis voor de nieuwe ontwikkelingen onder meer een beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de kavels in Gaardenhage opgesteld. Dit BKP laat al veel zien over de voorgestelde verkaveling, de soort woningen die er gebouwd kunnen worden en de bouwstijl. Het BKP vormt onderdeel van het bestemmingsplan.

Deze plannen zijn straks onderdeel van de verkoopvoorwaarden; alle informatie over en voorwaarden voor de verkoop van de kavels lees je te zijner tijd in de verkoopbrochures.


Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Gaardenhage? Dat kan! Schrijf je in als belangstellende en je ontvangt bericht zodra er nieuws is over de kavels. Je leest het laatste nieuws ook altijd hier, op het Vastgoedplein.
 


 

Meer weten?

Heb je nog vragen over de herinrichting neem dan contact op met de kavelcoördinator voor deze kavels in Gaardenhage:
Henriette Klarenbeek,
mail: kavelsgaardenhage@arnhem.nl
tel. 06 3110 7973 (uitsluitend op di, do en vrij)

terug naar :

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod