Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

 

Olympuskwartier zuid

Ontwikkellocatie ten behoeve van wonen en leisure

 

 

Update: de kavel Olympuskwartier is in reservering uitgegeven

 

 

Het Olympuskwartier in Arnhem Zuid

 

Op 10 minuten fietsen van het centrum van Arnhem ligt het Olympusterrein. Het Olympusterrein biedt ruimte aan tal van leisurefuncties: een zwembad, een klimhal, een schermcentrum, squashhallen en skibanen.

Op deze centrale plek biedt de gemeente Arnhem te koop aan de kavel Olympuskwartier zuid. Deze kavel ter grootte van ca. 11.000 m² biedt ruimte aan een ontwikkeling op het gebied van wonen en leisure.
Het programma op het gebied van leisure is een aanvulling op het bestaande programma in Arnhem en omgeving. De bestaande functies op het terrein en de directe omgeving (Malburgen en Kronenburg) hebben baat bij de nieuwe ontwikkeling.

Voor dit gebied staat nog geen definitief woonprogramma vast. In overleg met de gemeente Arnhem en stakeholders wordt dit nader afgestemd. Duidelijk is dat er in Arnhem grote behoefte is aan woningen gericht op 1- en 2-persoonshuishoudens (appartementen). Gezien de ontwikkelingen in de regio zal deze behoefte bovendien verder groeien. Dit geldt overigens voor de betaalbare sector in de gehele breedte: zowel sociale huur, middenhuur als betaalbare koop (tot € 200.000).

De locatie Olympuskwartier is relatief groot en leent zich voor een flink woningbouwprogramma voor deze doelgroepen. Toevoeging van wonen dient daarbij voor 30% uit sociale huur te bestaan. Het streven is een mix van de doelgroepen ouderen, starters, werkenden, doorstromers en prijsniveaus. De relatie van wonen met leisure, sport en bewegen is daarbij voor diverse doelgroepen interessant.

 

De verkoop / planning

 

In juni 2020 maakt de gemeente de keuze voor een partij met de naar haar mening beste stedenbouwkundige invulling die de meeste maatschappelijke meerwaarde voor het gebied zal weten te bewerkstelligen. De gemeente gaat vervolgens onderhands één-op-één met de gekozen partij verder middels reservering van de kavel.

 

 

Update juli 2020:

De kavel Olympuskwartier zuid is gereserveerd; de gemeente is met een aspirant-koper in gesprek over de invulling van deze locatie.

De kavel is daarom op dit moment niet beschikbaar.

 

 

 

De koopsom van de kavel wordt residueel berekend door een onafhankelijk taxateur en heeft een ondergrens van € 3.750.000 (exclusief BTW, k.k.). Basis voor de koopsombepaling zijn de uitgangspunten als benoemd in de Nota Grondprijzen van de Gemeente Arnhem.

 

Meer informatie

 

De kavel Olympuskwartier ligt aan de Koppelstraat in Malburgen, en is te bereiken via de straat 'Olympus'. De kavel is kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie E, nummer 5109 ged.

De kavel is op dit moment in gebruik als openbaar gebied, onder andere parkeerplaats.

Het perceel is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten Olympuskwartier zuid (vastgesteld 17 maart 2020) en de Koers Gebiedsvisie Centrum Zuid (vastgesteld 31 mei 2011). Daarin is als hoofdprogramma voor het betreffende gebied "Wonen" en "Leisure" opgenomen.

Daarnaast heeft het college op 17 september 2019 een structuurontwerp voor de openbare ruimte van het Olympuskwartier vastgesteld. De aanleg van deze openbare ruimte zal gefaseerd plaatsvinden in afstemming op de nog te ontwikkelen locatie.

Het perceel heeft op dit moment de bestemming Sport (gedeeltelijk) en Verkeersdoeleinden (gedeeltelijk); zie voor meer informatie de website www.ruimtelijkeplannen.nl*. De gemeente is bereid mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan indien het beoogde gebruik past binnen deze Nota van Uitgangspunten.

Parkeren dient op eigen kavel ingepast te worden, in een gebouwde voorziening of op maaiveld, conform de Beleidsregels Parkeren van de gemeente Arnhem (d.d. 13 december 2011).

 

De hier genoemde voorwaarden zijn uiteraard niet volledig. Definitieve en volledige voorwaarden worden vastgelegd in de voor het uiteindelijk te realiseren plan op te stellen intentie- en koopovereenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

* Dit betreft een link naar de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik onder "een plan bekijken" op "plannen zoeken". Kies dan óf "adres" (Olympus 1 Arnhem) òf "plannaam" ("Gelredome" en vervolgens op de volledige naam van het bestemmingsplan GelreDome - Nijmeegseweg - Rijnhal).

De exacte ligging van de locatie Olympuskwartier Zuid is hieronder op een uitsnede van de bestemmingplankaart aangegeven:

In het rechter pop-up scherm vindt u onder de tab "documenten" de regels (de tekst behorende bij de bestemmingen.

 

Alle downloads vindt u overzichtelijk op de pagina meer informatie/downloads.

 

 

Contactgegevens

Gemeente Arnhem

Marc van de Logt
026 - 377 3576

mail naar : olympuskwartierzuid@arnhem.nl
http://www.vastgoedplein.nl/Olympuskwartierzuid

Geen objecten gevonden

Er zijn geen objecten gevonden die voldoen aan uw criteria.

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod