Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Voornemen verkoop percelen (ged.)

23 juni 2022

 

 

Verkoop van twee gedeeltelijke percelen nabij Lemmerstraat

 

De gemeente Arnhem is voornemens te verkopen twee gedeelten van het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie W, nummer 4225 (gedeeltelijk), groot ca. 24 m2 respectievelijk ca. 18 m2.

De gemeente Arnhem verkoopt de gedeeltelijke percelen aan beide kopers, wiens achtertuin grenst aan het te verkopen perceel, met de contractuele bestemming "snippergroen". Koper kan het gedeeltelijke perceel enkel gebruiken als tuin, er is geen enkele vorm van bebouwing toegestaan.

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 werkdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan manfred.schmidt@arnhem.nl onder vermelding van Reactie op voornemen tot aangaan overeenkomst verkoop Lemmerstraat 2 en 4.

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de gemeente Arnhem en de kopers onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Publicatie d.d. 24 juni 2022

Zie ook publicatie gemeenteblad van Arnhem

 

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod