Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst perceel Kronenburgsingel 8-12

16 november 2023

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst perceel Kronenburgsingel 8-12

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 2 november 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met Kronenburgsingel B.V., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.

 

Locatie en plan

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de herontwikkeling van kantoor naar in totaal circa 136 woningen op het perceel dat is gelegen aan de Kronenburgsingel 8-12, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie W, nummer 01319, ter grootte van 8623 m2.

 

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de volgende zaken:

de gemeente spant zich in om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken;
de initiatiefnemer tot ontwikkeling en realisatie van het exploitatiegebied zal komen;
de initiatiefnemer zal een strook grond voor de aanleg van het fietspad overdragen aan de gemeente Arnhem, de gemeente Arnhem draagt zorg voor de aanleg van het fietspad;
de initiatiefnemer een exploitatiebijdrage aan de gemeente Arnhem is verschuldigd;
de initiatiefnemer verplicht is om eventuele planschade aan de gemeente Arnhem te vergoeden.

Zie ook Gemeenteblad van Arnhem Gemeenteblad 2023, 489714 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod