Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

alle kavels verkocht!!

 

NIJHOFfSTRAAT 42

Eigenbouw in Sint Marten

Aan de Nijhoffstraat 42 biedt de gemeente Arnhem je de kans je eigen woning te bouwen. Midden in de bruisende en populaire volkswijk Sint Marten, aan de rand van de stad en vlakbij het bekende park Sonsbeek. De wijk die door bewoners zelf wel eens liefkozend de Arnhemse Jordaan wordt genoemd. Waar jij je eigen huis kunt bouwen, naar jouw smaak.

Unieke kans

Op de plek waar nu nog een dansschool en theater onderdak vinden komt ruimte voor acht woningen met elk twee parkeerplaatsen op eigen terrein, een unicum in deze wijk!
Als koper bepaal je zelf hoe je woning er uit komt te zien, hoe groot hij wordt en hoe de indeling is. Nieuwsgierig geworden naar deze unieke kavels? Kijk snel voor meer informatie op de afzonderlijke kavelpagina's op dit Vastgoedplein of download direct de verkoopbrochure!

16 x Parkeren op eigen terrein

Achter de kavels ligt een terrein van ongeveer 1.000 m2. Dit terrein wordt gezamenlijk eigendom van de eigenaren van de te bouwen woningen. Op dit terrein bevindt zich ruimte voor 16 parkeerplaatsen en een toegangsweg. De indeling van dit terrein ligt verder niet vast. De gezamenlijke eigenaren mogen de inrichting wijzigen als ze dat willen zolang er maar 16 parkeerplaatsen beschikbaar blijven en de monumentale witte paardekastanje blijft staan.

Regels en voorwaarden

De eisen en regels die de gemeente oplegt zijn minimaal en opgenomen in het bestemmingsplan en de bijbehorende plankaart. De woningen worden aaneengesloten (in een rij) gebouwd, de goothoogte en maximale bouwhoogte staan vast. Daarnaast moet je woning natuurlijk voldoen aan de normaal geldende verordeningen en wettelijke eisen. Maar er is geen apart beeldkwaliteitsplan opgesteld en er is geen Welstandstoets. De regels uit het bestemmingsplan en de plankaart zijn uitgewerkt en overzichtelijk opgeschreven in de brochure regels en voorwaarden.
Het is wel goed om je van tevoren te realiseren dat de variatie in smaken en bouwstijlen kan betekenen dat wat de buren bouwen niet helemaal aansluit bij jouw ideeën over beeld en bouwvormen. Minimale en maximale maten kunnen naast elkaar worden gebouwd, waardoor soms specifieke (bouwkundige) oplossingen nodig zijn. Kortom: uitdaging genoeg en flexibiliteit benodigd!

elke kavel een 'special'

Door de ligging, het uitzicht en de hoogte van de ondergrond zijn alle kavels net iets anders. Echt anders is kavel 8. Deze kavel ligt naast de inrit naar het achterliggende terrein. Deze inrit kan door de eigenaren van kavel 8 worden overbouwd. Bij overbouwing van de inrit kan vanaf de eerste verdieping de volledige kavelbreedte van 9,6 (!) meter benut worden. De toegang van het achterliggende terrein moet (uiteraard) altijd vrij blijven. Kijk voor de bijzonderheden per kavel op de afzonderlijke kavelpagina's op dit Vastgoedplein.

Voorwerk en samenwerking

Enkele werkzaamheden die voorafgaand aan de bouw van de woningen moeten gebeuren heeft de gemeente alvast voor je opgepakt. Zo is het gezamenlijke terrein voorzien van een voorlopige inrichting (puinverharding) zodat het tijdens de bouw begaanbaar is. Verder zijn onder de weg vier infiltratieputten geplaatst voor de afvoer van het hemelwater vanaf onder andere de bouwkavels. Daardoor hoef je de afwatering niet op je eigen bouwkavel te realiseren.
Tenslotte is alvast een sonderingsonderzoek, nodig om te bepalen hoe diep je fundering moet liggen, in opdracht van de gemeente verricht, zodat niet alle acht kopers dit straks alsnog moeten laten uitvoeren.

Tijdens de bouw hebben de acht verschillende kopers baat bij een goede samenwerking. Je kunt kosten én ruimte besparen door bijvoorbeeld dezelfde aannemer te kiezen, samen te funderen, of de begane grond vloer te laten storten. De kavelcoordinator van de gemeente Arnhem brengt de kopers van de bouwkavels met elkaar in contact zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden.

Kaveluitgifte

De start van de kaveluitgifte was op 27 februari jl.; de gemeente startte op die datum de verkoop van de kavels volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Hierbij is voor maar liefst 7 kavels een optie tot koop verleend! De optie op de laatste kavel is begin april verstrekt. Alle optanten hebben inmiddels een koopovereenkomst gesloten.

 

Interesse? vragen? kom langs!

Alle kavels op deze unieke lokatie zijn inmiddels verkocht. Maar ben je geïnteresseerd in het zelf bouwen van je in Arnhem? Kijk dan op het Vastgoedplein ook eens naar de andere kavels in deze mooie stad. Zit wat je zoekt er niet bij, of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de kavelcoordinator (zie contactgegevens). In een persoonlijk overleg met haar op het Vastgoedplein in het Stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem kun je je wensen voorleggen.

Contactgegevens

Gemeente Arnhem
Henriëtte Klarenbeek, coördinator particuliere bouwkavels

mailadres: nijhoffstraat42@arnhem.nl
tel. 026 377 5605, op woensdagen (en bij geen gehoor) 026 377 55 22

info@vastgoedplein.nl
http://www.vastgoedplein.nl

 

downloads:

Disclaimer:
U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze pagina genoemde bedragen en oppervlaktes of de impressies en afgebeelde foto's (deze zijn niet conform de bouwregels uitgewerkt, respectievelijk geselecteerd). De teksten die gebaseerd zijn op het bestemmingsplan kunnen wijzigen zolang het bestemmingsplan nog niet definitief is – ook daaraan kunnen dus geen rechten worden ontleend. Zolang het college van burgemeester en wethouders niet heeft besloten om de desbetreffende overeenkomst aan te gaan, komt er geen overeenkomst (ook geen voorwaardelijke) totstand. Inschrijving als geïnteresseerde heeft geen invloed op de volgorde van uitgifte van de kavels.