Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

 

Beukenhage

 

Samen met je familie bouwen in Gaardenhage


In het groene Gaardenhage ligt het buurtje Beukenhage. Op de overgang van de oorspronkelijke villawijk en nieuw ingerichte kavels bieden deze kavels het beste van beide kanten. De vier kavels worden omzoomd met de kenmerkende groene hagen en bossingels, en bieden rust en privacy. Ook de moderne bouwstijl geldt voor deze kavels. Beukenhage biedt daarbij de unieke mogelijkheid om samen met je familie te bouwen, wonen en leven.

 

De eerste informatie
 

We begrijpen dat je nieuwsgierig bent naar meer informatie over deze kavels. Daarom zetten we de belangrijkste informatie alvast voor je op de site, zoals de brochure! (klik op de afbeelding hieronder om de brochure in .pdf te downloaden).

De verwijzingen vanuit de brochure vind je later op de pagina "meer informatie". 

Heb je vragen over de kavels? Kijk eens op de pagina met FAQ (Frequently Asked Questions) of mail ze dan naar kavelsgaardenhage@arnhem.nl. Zie onder aan deze pagina voor meer informatie. 

Afbeelding: de vier familiekavels Beukenhage aan de Johan van Zwedenstraat

 

Zelfbouw, maar dan samen


Op de kavels in Beukenhage bouwen familieleden twee of drie zelfstandige woningen. De familieband tussen de kopers is ten hoogste tweede graad. Elke kavel wordt zo een kleine woongemeenschap. Het omzien naar de ander is eenvoudig mogelijk terwijl er toch voldoende privacy is voor alle bewoners. Wonen in familieverband, met opa, oma, kinderen, broers of zussen dichtbij. Zodat je elkaar waar nodig kunt ondersteunen en je aan familieleden net wat meer zorg kunt verlenen waardoor ze op deze locatie wél zelfstandig kunnen wonen.... het kan in Beukenhage.
 

Elke kavel aan de Johan van Zwedenstraat wordt in één geheel verkocht aan de toekomstige bewoners. Dezen bepalen samen hoe de kavel ingedeeld wordt en wie waar komt te wonen. Iedere koper bouwt de eigen zelfstandige woning voor zelfbewoning. Dit kan overigens ook een kangoeroewoning zijn of een andere woning met ruimte voor generatiewonen.
De buitenruimte op de kavel biedt vervolgens nog meer mogelijkheden om samen te leven. Er is ruimte voor bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin met buitenkeuken, of een gedeeld tuinhuis / gereedschapsschuurtje. Parkeren kun je op één plek op de kavel doen op een gezamenlijke parkeerplaats. Je bepaalt het allemaal samen!
 

De verkoop 


De kavels Beukenhage worden verkocht na loting. Hiervoor schrijf je je straks gezamenlijk in. Op het inschrijvingsformulier schrijf je de namen van de mensen die de kavel samen willen kopen, bebouwen en bewonen.(Je vindt het inschrijvingsformulier én de -voorwaarden op de pagina met meer informatie).

Je toont bij de inschrijving voor de loting de familieband aan met een (of meerdere) uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). Om de familieband in eerste of tweede graad aan te tonen vraag je een uitvoerig uittreksel (UITV) aan. De gegevens van ouders of kinderen laat je dan toevoegen aan je eigen persoonsgegevens. 

 

Voor het opvragen van dit uitvoerige uittreksel maak je een afspraak bij de gemeente. Woon je in Arnhem? Dan maak je een afspraak via de website www.arnhem.nl. Plan je afspraak tijdig in, in verband met het aanvragen van reisdocumenten kan de wachttijd in deze tijd van het jaar oplopen!

Woon je niet in Arnhem? Informeer dan bij je eigen gemeente naar de aanvraagmogelijkheden van een dergelijk document. Geef daarbij duidelijk aan dat je de familieband in eerste of tweede graad wil aantonen zodat de juiste extra gegevens op het uittreksel komen te staan.

 

De hele kavel wordt dus uiteindelijk door de gemeente verkocht aan de twee of drie inschrijvers die op het inschrijvingsformulier genoemd staan. Zij bepalen samen hoe de eigendom van de kavel wordt verdeeld en wie uiteindelijk eigenaar wordt van welk deel van de totale kavel. De woningen komen in ieder geval in eigendom van de individuele kopers. Hoe de eigendom van de kavel verder wordt verdeeld, bedenken de kopers samen. 

 

Overzicht 


Op dit moment is nog niet alles over de kavels Beukenhage op de site te vinden. Het tabblad "meer informatie" is bijvoorbeeld nog niet helemaal gevuld. Omdat we snappen dat het kopen van een samenbouwkavel erg complex is hebben we er voor gekozen zoveel mogelijk informatie alvast op de site te zetten. De ontbrekende informatie volgt zo snel mogelijk. Houd in ieder geval je agenda vrij voor onderstaande belangrijke datums. En ben je serieus geïnteresseerd? Vraag dan bijvoorbeeld de uitvoerige uittreksels uit de BRP alvast aan en informeer bij je bank naar de mogelijkheden tot financiering.


Belangrijke Datums

indiening inschrijfformulieren: vanaf 17 juni (zie tekst inschrijfformulier)

Uiterste inleverdatum inschrijfformulieren: 27 juni 2024 (per mail aan notariskantoor Dirkzwager)

Loting: dinsdag 2 juli 2024 om 16.00 uur, digitaal bij te wonen. De loting is daarna terug te kijken via een link op deze pagina.

 

De kavels in het kort:

Koopsom kavel: € 640.000 V.O.N. per kavel
Alle kosten samenhangende met de verdeling /splitsing van de kavel komen voor rekening van koper.
Kaveloppervlak: ruim 1200 m²/kavel
Zelfbewoning: de kopers bouwen de woning voor eigen gebruik. Ze bewonen de woning tenminste 5 jaar na oplevering.
Regels en bepalingen: op de verkoop en de ontwikkeling van de kavels zijn diverse regels en bepalingen van toepassing. Welke dat zijn vind je in de brochure.
Familie: de kopers van de kavel tonen bij de loting aan dat ze familie zijn in de eerste of tweede graad.
Locatie: de vier kavels liggen aan de Johan van Zwedenstraat in Gaardenhage. 

Samen inschrijven = samen kopen = samen wonen 
Reservering en verkoop van de kavel vindt alleen plaats aan de personen die op het inschrijfformulier voor de loting staan. Als één van de partijen op het inschrijfformulier ergens in het traject tot koop van de kavel afziet van reservering of aankoop van de kavel kan de volledige inschrijving/reservering/optie tot koop voor alle op het formulier genoemde personen vervallen. Alleen in uitzonderingsgevallen en onder strikte voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. Als een gesloten overeenkomst wordt ontbonden komt de kavel weer ter beschikking aan de gemeente. Indeplaatsstelling van de zich terugtrekkende persoon/personen is alleen onder voorwaarden mogelijk. Zie de betreffende tekst in de reserverings- en koopovereenkomst op het tabblad Meer informatie.

Op de hoogte blijven?


Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de kavels in Gaardenhage? Schrijf je dan in als belangstellende. Dit kan eenvoudig inschrijving belangstellendeBelangstellenden worden per mail op de hoogte gehouden van nieuwe informatie.

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod