Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Voornemen ingebruikgeving perceel Koningsweg

26 april 2024

 

De gemeente Arnhem is voornemens in gebruik te geven een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie A, nummer 01284, groot circa 3,92 ha, gelegen nabij de Koningsweg te Arnhem.

De gemeente Arnhem geeft het gedeeltelijk perceel in bruikleen aan een stichting voor het verenigen van cultuur, natuur, landschap en erfgoed. Het perceel is bestemd om te worden gebruikt als agrarisch perceel gecombineerd met elementen cropart en landart en culturele activiteiten. De stichting heeft de op het perceel gelegen hangar reeds in gebruik. Sinds 2021 zijn er gesprekken tussen de gemeente en de stichting voor het verenigen van het gebruik van het perceel en de hangar.

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan overeenkomst perceel Koningsweg”.

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en de bruikleners onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Publicatie d.d. 26 april 2022

Zie ook Gemeenteblad van Arnhem.

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod