Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

voornemen recht van opstal Raadsheerplein

8 mei 2024

 

De gemeente Arnhem is voornemens over te gaan tot het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal voor een winkelwagenopstelplaats aan het Raadsheerplein, kadastraal bekend als sectie T nummer 04506 (gedeeltelijk) ter grootte van in totaal circa 10 m².

De gemeente Arnhem is met Wereldhave een huurafhankelijk recht van opstal overeengekomen voor een aantal winkelwagenopstelplaatsen. Partijen hebben afspraken gemaakt over de huur en vestiging van een huurafhankelijk opstalrecht van een extra winkelwagen opstelplaats aan het Raadsheerplein. Wereldhave wordt gezien als enige serieuze gegadigde als eigenaar van het pand van de gevestigde supermarkt.

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan Vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan overeenkomst “Winkelwagen opstelplaats winkelcentrum Presikhaaf”.

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en Wereldhave onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Publicatie dd. 8 mei 2024

Zie ook: Gemeenteblad van Arnhem

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod