Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Voornemen tot verkoop ‘snippergroen’ ter hoogte van de Onstweddestraat 16 te Arnhem.

16 november 2023

Voornemen tot verkoop ‘snippergroen’ ter hoogte van de Onstweddestraat 16 te Arnhem.

 

De gemeente Arnhem is voornemens te verkopen een gedeelte van het perceel, ter hoogte van het Leenspad en de Onstweddestraat 16 te Arnhem, het betreft een deel perceel van kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie W, nummer 3318, groot ca. 31 m2. De kopers zijn de bewoners van het perceel aan de Onstweddestraat 16.

 

De gemeente Arnhem is voornemens het gedeeltelijke perceel te verkopen aan koper, wiens achtertuin grenst aan het te verkopen perceel, met de contractuele bestemming ‘snippergroen’. Koper kan het gedeeltelijke perceel enkel gebruiken als tuin, er is geen enkele vorm van bebouwing toegestaan. Koper is contractueel verplicht een groene afscheiding te realiseren met de openbare ruimte van maximaal 2 meter hoog.

 

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop ‘snippergroen’ Onstweddestraat 16”.

 

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de gemeente Arnhem en de kopers onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Zie ook Gemeenteblad van Arnhem Gemeenteblad 2023, 490054 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod