Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Voornemen tot verkoop van ‘snippergroen’ ter hoogte van de Jourestraat 4 te Arnhem.

16 november 2023

Voornemen tot verkoop van ‘snippergroen’ ter hoogte van de Jourestraat 4 te Arnhem.

 

De gemeente Arnhem is voornemens te verkopen een gedeelte van het perceel gelegen, ter hoogte van de Leeuwardenweg en Jourestraat 4 te Arnhem, het betreft een deel perceel van kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie W, nummer 4208, totaal groot ca. 5 m2. De kopers zijn de bewoners van het perceel aan de Jourestraat 4 te Arnhem.

 

Het perceel is gelegen aan de Leeuwardenweg ter hoogte van de Jourestraat 4 en is eigendom van de gemeente Arnhem. De achtertuin van de kopers grenst aan het met voornemens te verkopen perceel, met de contractuele bestemming ‘snippergroen’. Het gedeeltelijke perceel kan enkel gebruikt worden als tuin. Er mag een poort van maximaal 1 meter aan de achterzijde worden geplaatst en de afscheiding dient een groene levende afscheiding te zijn met een maximale hoogte van 2 meter.

 

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop van ‘snippergroen Jourestraat 4”.

 

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de gemeente Arnhem en de kopers onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Zie ook Gemeenteblad van Arnhem VOORNEMEN TOT VERKOOP VAN ‘SNIPPERGROEN’ TER HOOGTE VAN DE JOURESTRAAT 4 TE ARNHEM. (officielebekendmakingen.nl)

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod