Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Voornemen vestigen huurafhankelijk recht van opstal

16 november 2022

 

De gemeente Arnhem is voornemens over te gaan tot het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal voor het laadstation nabij de Apeldoornseweg 440 (carpoolplaats). Dit perceel is kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie B nummer 00900 (gedeeltelijk), ter grootte van in totaal circa 383 m².

Sinds 2019 lopen de gesprekken met Fastned B.V. voor het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal voor de realisatie van een laadstation. De gemeente Arnhem is met Fastned B.V. in 2019 de overeenkomsten voor het aangaan van een huurafhankelijk recht van opstal overeengekomen. De inschrijving van het opstalrecht dient nog plaats te vinden. Fastned B.V. wordt gezien als enige serieuze gegadigde om bovenstaande redenen. Voor de inschrijving van het opstalrecht in de openbare registers geeft de gemeente met deze publicatie uitvoering aan de vervolguitspraak van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 18 maart 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1017).

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan Vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan overeenkomst “Laadstation Apeldoornseweg”.

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en Fastned B.V. onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zie ook publicatie Gemeenteblad van Arnhem

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod