Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

voornemen vestigen recht Prowind Holding BV

16 mei 2024

 

De gemeente Arnhem is voornemens een gedeelte perceel te verhuren en een huurafhankelijk recht van opstal te vestigen ten behoeve van Prowind Holding B.V. voor het plaatsen van een batterijsysteem, kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie D, nummer 5945 en 5956 (gedeeltelijk), groot ca. 1.000 m2.

Het perceel is gelegen aan de Nieuwe Havenweg (ter hoogte van het Windpark) te Arnhem.

Prowind Holding B.V. is voornemens een batterijsysteem te plaatsen op voornoemde locatie ten behoeve van congestiemanagement, extra walstroom en een laadplein voor bouwvoertuigen en -materieel.

De gemeente Arnhem beschouwt Prowind Holding B.V. als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het realiseren van een batterijsysteem om de volgende redenen:

- Prowind Holding B.V. beschikt via de entiteit Pleij B.V. over een opstalrecht voor het inkoopstation waarmee het batterijsysteem zal moeten worden verbonden. Een potentiële andere gegadigde voor een soortgelijk plan zal ook om die reden dus niet als serieuze gegadigde aan kunnen worden gemerkt. Zij zal immers altijd mede afhankelijk zal zijn van medewerking van Pleij B.V. en v.o.f. Windpark Koningspleij B.V. vanwege de inbreuk op hun beperkte rechten.

- Voor het batterijsysteem is het noodzakelijk dat (i) aansluiting op het Windpark en (ii) aansluiting op het openbare elektriciteitsnet mogelijk is. Prowind Holding B.V. heeft beschikking over de noodzakelijke netaansluiting voor de realisatie en exploitatie van het batterijsysteem. Vanwege de netcongestie binnen de provincie Gelderland is niet de verwachting dat een andere partij over afdoende netaansluiting kan beschikken.

- Op basis van de huidige kennis over de situatie ter plaatse, is niet voorzienbaar dat een andere partij op de beoogde gronden een batterijsysteem kan plaatsen met de noodzakelijke aansluiting op het openbare elektriciteitsnet. Verder is niet voorzienbaar en ook niet af te dwingen dat Prowind Holding B.V. toestemming gaat geven aan een derde partij om aan te sluiten op het Windpark dan wel gebruik te maken van de netaansluiting. Als gevolg daarvan staat vast dat Prowind Holding B.V. de beschikking heeft over de noodzakelijke technische vereisten om het project te kunnen realiseren.

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan Vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan overeenkomst Batterijsysteem Nieuwe Havenweg”.

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en Prowind Holding B.V. onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Publicatie d.d. 16 mei 2024

Link naar: Gemeenteblad 2024

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod