Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST

28 november 2023

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST

28 november 2023

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 14 november 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met Project Ontwikkelings Gronden III BV., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.

 

Locatie en plan

 

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 74 woningen op de percelen die zijn gelegen aan de Rietgrachtstraat 4-6, 32 en de Eusebiusbuitensingel 19, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie Q, nummers 6256, 7851, 7974 en 7975, ter grootte van 5.076 m2.

 

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de volgende zaken:

 

de gemeente spant zich in om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken;
de initiatiefnemer tot ontwikkeling en realisatie van het exploitatiegebied zal komen;
de initiatiefnemer een exploitatiebijdrage aan de gemeente Arnhem is verschuldigd;
de initiatiefnemer verplicht is om eventuele planschade aan de gemeente Arnhem te vergoeden.

Zie ook Gemeenteblad van Arnhem https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-506986.html

 

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod