Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

inschrijving

Verkoop van de bouwlocatie Trans/Nieuwstraat vindt plaats bij inschrijving. Het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk. Middels inschrijving kunnen kandidaten een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding op het geheel doen. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk maandag 19 juni 2017 om 16.00 uur in bezit te zijn van onderstaande notaris:

Dirkzwager advocaten & notarissen
De heer mr. J.J.H. Wijnmaalen MRICS
Postbus 111
6800 AC ARNHEM
tel. 026 3 655 558


Inschrijvingsvoorwaarden

Biedingen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- voor biedingen dient gebruikt te worden gemaakt van het door de gemeente opgestelde inschrijfformulier (zie pagina downloads)
- de bieding dient minimaal € 1.600.000,00 excl. BTW kosten koper te bedragen;
- de bieding dient onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn;
- de entiteit van de kopende partij dient te zijn vermeld;
- de bevoegdheid van de ondertekenaar dient te zijn aangetoond;
- koper dient haar financiële gegoedheid aan te tonen voor de koopsom + 10%.
Biedingen die niet tenminste aan deze voorwaarden voldoen zijn ongeldig en zullen niet meegenomen worden in de procedure.
In beginsel vindt gunning plaats aan de bieder met het hoogste, geldig uitgebrachte bod.

Naast deze voorwaarden gelden de algemene inschrijvingsvoorwaarden (zie downloads).


Zekerheidsstelling

Een bankgarantie c.q. warborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen uiterlijk 13 juli 2017


Planning

De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:

Start verkoop week 20
Mogelijkheid tot vragen stellen ronde 1* tot en met 29 mei 2017 16.00 uur
Antwoorden op vragen uit ronde 1 op het Vastgoedplein uiterlijk 1 juni 2017 16.00 uur
Mogelijkheid tot vragen stellen ronde 2* tot en met 6 juni 2017 16.00 uur
Antwoorden op vragen uit ronde 2 op het Vastgoedplein uiterlijk 8 juni 2017 16.00 uur
Deadline uitbrengen bieding bij de notaris 19 juni 2017 16.00 uur
Voorlopige gunning 20 juni 2017
Definitieve gunning 6 juli 2017
Tekenen koopovereenkomst 6 juli 2017
Bankgarantie/waarborgsom uiterlijk 13 juli 2017
Levering 1 december 2017
   


 

 

 

 

 

 

*Vragen kunt u uitsluitend stellen per e-mail: bouwenaandetrans@arnhem.nl

 

De gemeente houdt zich het recht voor om bovenstaande planning te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien er een wijziging plaatsvindt zullen kandidaten c.q. bieders worden geïnformeerd. Eenzijdige wijzigingen in de planning zullen niet plaatsvinden nadat een beslissing omtrent voorlopig dan wel definitieve gunning is genomen.


Meer informatie

De volledige tekst met betrekking tot de verkoopprocedure en nadere informatie en relevante documenten (met name concept-koopovereenkomst met bijlagen en andere downloads) vindt u op de pagina Downloads.

Terug naar de hoofdpagina Bouwen aan de Trans

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod