Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem
voornemen vestiging recht van opstal

voornemen vestiging recht van opstal

15 februari 2024


De gemeente Arnhem heeft het voornemen een recht van opstal te vestigen (Basculebrug 25)
Nota Grondprijzen 2024

Nota Grondprijzen 2024

1 februari 2024

Jaarlijks stelt de gemeente Arnhem haar nota Grondprijzen op.
Voornemen tot verkoop perceel Veronicastraat 2a

Voornemen tot verkoop perceel Veronicastraat 2a

1 februari 2024

De gemeente Arnhem is voornemens over te gaan tot verkoop van het perceel Veronicastraat 2a te Arnhem, belast met een recht van erfpacht, aan de huidige erfpachter.
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Thorbecke

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Thorbecke

29 januari 2024
Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 21 december 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met Thorbecke Ontwikkeling B.V., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.
Beschermde soorten in Schuytgraaf

Beschermde soorten in Schuytgraaf

20 januari 2023
In de wijk Schuytgraaf komen verschillende soorten
voor die beschermd zijn volgens de Wet
natuurbescherming.
Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod