Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem
Voornemen tot het vestigen van een recht van opstal locatie De Whemedreef.

Voornemen tot het vestigen van een recht van opstal locatie De Whemedreef.

30 november 2023
De gemeente Arnhem is voornemens een recht van opstal te vestigen ten gunste van Stichting Volkshuisvesting te Arnhem voor het plaatsen van een leiding in gemeentegrond ten behoeve van het afvoeren van hemelwater voor het (in aanbouw zijnde) appartementsgebouw aan De Whemedreef, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie W, nummer 4755 (gedeeltelijk), groot +- 3 m2.
ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST

28 november 2023
Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 14 november 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met Project Ontwikkelings Gronden III BV., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst perceel Kronenburgsingel 8-12

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst perceel Kronenburgsingel 8-12

16 november 2023
Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 2 november 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met Kronenburgsingel B.V., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.
Voornemen tot verkoop van ‘snippergroen’ ter hoogte van de Jourestraat 4 te Arnhem.

Voornemen tot verkoop van ‘snippergroen’ ter hoogte van de Jourestraat 4 te Arnhem.

16 november 2023
De gemeente Arnhem is voornemens te verkopen een gedeelte van het perceel gelegen, ter hoogte van de Leeuwardenweg en Jourestraat 4 te Arnhem, het betreft een deel perceel van kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie W, nummer 4208, totaal groot ca. 5 m2. De kopers zijn de bewoners van het perceel aan de Jourestraat 4 te Arnhem.
Voornemen tot verkoop ‘snippergroen’ ter hoogte van de Onstweddestraat 16 te Arnhem.

Voornemen tot verkoop ‘snippergroen’ ter hoogte van de Onstweddestraat 16 te Arnhem.

16 november 2023
De gemeente Arnhem is voornemens te verkopen een gedeelte van het perceel, ter hoogte van het Leenspad en de Onstweddestraat 16 te Arnhem, het betreft een deel perceel van kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie W, nummer 3318, groot ca. 31 m2. De kopers zijn de bewoners van het perceel aan de Onstweddestraat 16.
Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod