Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

13 november 2023
Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 31 oktober 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met Ter Steege Vastgoed Rijssen B.V., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.
Voornemen vestigen recht van opstal

Voornemen vestigen recht van opstal

13 november 2023
De gemeente is voornemens over te gaan tot het vestigen van een zelfstandig recht van opstal voor het nieuwe clubgebouw aan de Marasingel 249 aan de Tennisvereniging Schuytgraaf, kadastraal bekend als sectie AF, nummer 3617 (gedeeltelijk) ter grootte van in totaal circa 444 mē.
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

3 november 2023
Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 10 oktober 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met Mutos City Apartments B.V., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.
Beschermde soorten in Schuytgraaf

Beschermde soorten in Schuytgraaf

20 januari 2023
In de wijk Schuytgraaf komen verschillende soorten
voor die beschermd zijn volgens de Wet
natuurbescherming.
Nota Grondprijzen 2023

Nota Grondprijzen 2023

10 januari 2023
Jaarlijks stelt de gemeente Arnhem een nieuwe Nota Grondprijzen vast.
Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod