Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

MEER INFORMATIE


Op deze pagina vind je alle - aanwezige - aanvullende informatie over de kavels in Beukenhage: bestemmingsplan, plankaart, bodemonderzoeken, concept-overeenkomsten en dergelijke. Nog niet alle informatie is bekend/aanwezig, maar deze wordt in de komende periode aangevuld. Even geduld a.u.b.!

BROCHURE INFORMATIE 


-Brochure in PDF 

In de tekst in deze brochure wordt verwezen naar de website voor links naar de volgende onderwerpen:

Blz. brochure

Wat

7

Concept koopovereenkomst - zie "Overeenkomsten" onderaan deze pagina

 

bestemmingsplan - zie hieronder voor uitleg werking pagina

 

beeldkwaliteitsplan Gaardenhage 

9

Link website vergunningsvrij bouwen

 

kaveltekeningen - zie onderaan deze pagina

12

Oude/originele beeldkwaliteitsplan

14

VvE De Hagen - statuten

 

VvE De Hagen onderhoudsreglement

 

aanmeldformulier VvE De Hagen 

 

tekening mandelige stroken

15

Lotings/inschrijvingsvoorwaarden

 

inschrijfformulier loting

 

Link Rijksoverheid

17

Erfdienstbaarhedenonderzoek

 

informatie over kwaliteitsborging: op www.tlokb.nl

 

en : Factsheet Bouwen onder kwaliteitsborging’ | Brochure | rijksoverheid.nl.

19

Natuurinclusief ontwikkelen

20

Puntensysteem NIB 2023 toelichting op invulformulier

 

Maatregelencatalogus Natuurinclusief Bouwen Arnhem

 

Keuzeformulier

 

informatie over energiezuinig wonen 

23

Folder start verkoop kavels Beukenhage

 

Link naar legesverordening 2024

24

BENG - Website RVO

 

Website omgevingswet 

 

Online bouwbesluit

25

Bouwplaatsreglement Gaardenhage

26

Omgevingsloket - website aanvragen omgevingsvergunning

 

website ODRA

27

Brochure vergunningsvrij bouwen

 

website ODRA

 

OVERIGE INFORMATIE

- Stappenschema Kavel kopen in Gaardenhage, Beukenhage

- Bestemmingsplan Chw Gaardenhage

Dit betreft een link naar de landelijke site over de Omgevingswet.nl.
Klik op "regels op de kaart".
Kies vervolgens "document zoeken". Vul daar "Gaardenhage" in.
Klik tenslotte op de naam van het bestemmingsplan Chw Gaardenhage. De plankaart verschijnt in beeld.
Rechts in het scherm staat de tekst van het bestemmingsplan onder het kopje "regels".

Informatie over de omgevingsvergunning: www.arnhem.nl, of neem contact op met de gemeente Arnhem, Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving: tel. 0800 1809

- Website aanvragen huisaansluitingen: www.mijnaansluiting.nl

Onderzoek conventionele explosieven 

- Bouwplaatsreglement

 

Presentaties informatieavond 23 mei 2024


Natuurinclusief bouwen (PDF)

Energiezuinig huis Gaardenhage  (PDF)


 

OVEREENKOMSTEN

Deze (concept-)overeenkomsten kunnen nog op punten worden aangepast. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Concept reserveringsovereenkomst

Bankrekening gemeente Arnhem: NL 78 BNGH 0285000470

Concept verlenging reserveringsovereenkomst

Concept koopovereenkomst

Voor bijlagen bij de overeenkomsten zie elders op deze pagina.

 

KAVEL- EN UITGIFTETEKENINGEN

Per kavel zijn er verschillende soorten tekeningen. De kaveltekening is een weergave van de kavel met maatvoeringsgegevens erin. Je kunt deze kaveltekeningen gebruiken om te schetsen hoe je huis op de kavel past (let met printen op de schaal!)
De uitgiftetekening is de tekening die als bijlage bij de reserverings- en later de koopovereenkomst wordt gevoegd. De tekeningen die hieronder staan zijn de reserveringstekeningen

kavel 1 - uitgiftetekening                 kaveltekening
kavel 2 - uitgiftetekening                kaveltekening
kavel 3 - uitgiftetekening                kaveltekening
kavel 4 - uitgiftetekening                kaveltekening

 

Het definitieve ontwerp van de woning wordt gemaakt op een digitale onderlegger. Het stedenbouwkundig matenplan is daarvoor de basis. Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig MatenPlan, oftewel het VOSMP (hier verkrijgbaar in pdf formaat) wordt op aanvraag toegezonden in het format .dwg. 

terug naar pagina Beukenhage

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod