Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

inschrijving

 

 

de definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

 

Verkoop van de ontwikkellocatie Singravenlaan 4 vindt plaats bij inschrijving. Het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk. Middels inschrijving kunnen kandidaten een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding op het geheel doen. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk donderdag 1 februari 2018 om 16.00 uur in bezit te zijn van onderstaande notaris:

Dirkzwager advocaten & notarissen
De heer mr. J.J.H. Wijnmaalen MRICS
Postbus 111
6800 AC ARNHEM
026 3655558

VOORWAARDEN

Biedingen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de bieding bedraagt minimaal € 1.700.000,00 excl. BTW kosten koper;
- de bieding is onherroepelijk en onvoorwaardelijk;
- de entiteit van de kopende partij is vermeld;
- de bevoegdheid van de ondertekenaar dient te zijn aangetoond;
- koper dient haar financiële gegoedheid aan te tonen voor de koopsom + 10%.

Biedingen die niet tenminste aan deze voorwaarden voldoen zijn ongeldig en worden niet meegenomen in de procedure.

In beginsel vindt gunning plaats aan de bieder met het hoogste, geldig uitgebrachte bod.

ZEKERHEIDSSTELLING

Een bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom dient te worden overhandigd/overgemaakt op uiterlijk 23 februari 2018.

PLANNING

De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:

Start verkoop
 
23 november 2017
Mogelijkheid tot vragen stellen ronde 1 t/m vrijdag 8 december 2017, 17.00 uur

Antwoorden op vragen ronde 1 op
Vastgoedplein.nl (zie: Vraag & Antwoord)

vrijdag 15 december 2017, 17.00 uur
Mogelijkheid tot vragen stellen ronde 2 t/m vrijdag 29 december 2017, 17.00 uur
Antwoorden op vragen ronde 2 op
Vastgoedplein.nl (zie Vraag & Antwoord)
vrijdag 12 januari 2018, 17.00 uur
Deadline uitbrengen bieding bij de notaris donderdag 1 februari 2018, 16.00 uur
Beslissing omtrent voorlopige gunning vrijdag 2 februari 2018
Definitieve gunning maandag 19 februari 2018
Bankgarantie/waarborgsom ontvangen uiterlijk vrijdag 23 februari 2018
Tekenen koopovereenkomst vrijdag 2 maart 2018
Levering uiterlijk 1 april 2018
   

De gemeente houdt zich het recht voor om bovenstaande planning te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien er een wijziging plaatsvindt zullen kandidaten c.q. bieders worden geïnformeerd. Eenzijdige wijzigingen in de planning zullen niet plaatsvinden nadat een beslissing omtrent voorlopig dan wel definitieve gunning is genomen.

VRAGEN?

Vragen kunt u uitsluitend stellen per email: singravenlaan@arnhem.nl.
Vragen, gesteld vóór vrijdag 8 december 2017, 17.00 uur, worden op het Vastgoedplein (Vraag & Antwoord) beantwoord, uiterlijk vrijdag 15 december 2017, 17.00 uur.
Vragen, gesteld vóór vrijdag 29 december 2017, 17.00 uur, worden op het Vastgoedplein (Vraag & Antwoord) beantwoord, uiterlijk vrijdag 12 januari 2018, 17.00 uur.

MEER INFORMATIE

De volledige tekst met betrekking tot de verkoopprocedure en nadere informatie en relevante documenten (o.a. concept-koopovereenkomst met bijlagen, downloads) vindt u op de pagina Downloads.

Terug naar de hoofdpagina Singravenlaan

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod