Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem
 

 

MEER INFORMATIE


Op deze pagina vind je alle - aanwezige - aanvullende informatie over de kavels in Kersenbuurt: bestemmingsplan, plankaart, bodemonderzoeken, concept-overeenkomsten en dergelijke.

terug naar pagina Kersenbuurt

 

ALGEMENE INFORMATIE


- Brochure in PDF 
Let op: in een van de eerdere versies van de brochure stond bij de illustraties op pagina's 7 en 9 vermeld dat de maximale totale oppervlakte bijgebouwen 65 m2 bedraagt. Dit is niet juist, deze oppervlakte bedraagt 55 m2. In de hier geplaatste brochure is dit juist weergegeven.

- Stappenschema Kavel kopen in Gaardenhage, Kersenbuurt

- Bestemmingsplan Chw Gaardenhage

Dit betreft een link naar de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op "plannen zoeken". Kies vervolgens "plannaam of nummer". Vul bij plannaam "Gaardenhage" in. De plankaart verschijnt in beeld. Rechts in het scherm staat de tekst (regels) van het bestemmingsplan onder documenten.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt verwezen naar het omgevingsloket. Voor de locatie Gaardenhage werkt de website ruimtelijkeplannen.nl momenteel echter nog het beste; de daar getoonde informatie is voor deze locatie actueel en volledig.

 

Informatie over de omgevingsvergunning: www.arnhem.nl, of neem contact op met de gemeente Arnhem, Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving: tel. 0800 1809

- Bouwplaatsreglement Gaardenhage

Brochure vergunningvrij bouwen

Beeldkwaliteitsplan Gaardenhage

- Bodemonderzoek

- Website aanvragen huisaansluitingen: www.mijnaansluiting.nl

- Erfdienstbaarhedenonderzoek

- Kwaliteitsborging: Factsheet Bouwen onder kwaliteitsborging’ | Brochure | rijksoverheid.nl.

- Energiezuinig wonen 

- BENG: https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-enregels-gebouwen/beng

- Online bouwbesluit

- Omgevingsvergunning: website ODRA, website aanvragen omgevingsvergunning

- Onderzoek conventionele explosieven 

- Legesverordening 2024
 

Presentaties informatieavond 18 januari 2024


Natuurinclusief bouwen (PDF)

Energiezuinig huis Gaardenhage  (PDF)


Natuurinclusief Bouwen:


Inspiratiegids NIB

- Puntensysteem NIB 2023 toelichting op invulformulier (bewerkt op 6-1-2024).

- Maatregelencatalogus

- Invulformulier natuurinclusief bouwen in Arnhem 2023, Exceldocument (bewerkt op 6-1-2024).

- Beleidsregels natuurinclusief bouwen 30 januari 2024

 

 

DE INSCHRIJVING/LOTING


De loting voor de kavels Kersenbuurt vond plaats op 30 januari 2024. Kijk de loting terug deze link:

Een overzicht van de loting (in welke volgorde de lotnummers zijn getrokken) lees je in het volgende bestand (in .pdf-formaat) of in het afschrift van het proces-verbaal van de notaris.

Op de loting zijn de volgende inschrijfvoorwaarden van toepassing.

 

OVEREENKOMSTEN

Deze (concept-)overeenkomsten kunnen nog op punten worden aangepast. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

- Concept reserveringsovereenkomst

- Concept verlenging reserveringsovereenkomst

- Concept koopovereenkomst

Voor bijlagen bij de overeenkomsten zie elders op deze pagina.

KAVEL- EN UITGIFTETEKENINGEN

Per kavel zijn er verschillende soorten tekeningen. De kaveltekening is een weergave van de kavel met maatvoeringsgegevens erin. Je kunt deze kaveltekeningen gebruiken om te schetsen hoe je huis op de kavel past (let met printen op de schaal!)
De uitgiftetekening is de tekening die als bijlage bij de reserverings- en later de koopovereenkomst wordt gevoegd. De tekeningen die hieronder staan zijn de reserveringstekeningen

kavel 1 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 2 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 3 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 4 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 5 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 6 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 7 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 8 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 9 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 10 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 11 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 12 uitgiftetekening  kaveltekening

DE UITGIFTETEKENINGEN VAN DE KAVELS VOLGEN NOG

Het definitieve ontwerp van de woning wordt gemaakt op een digitale onderlegger. Het stedenbouwkundig matenplan is daarvoor de basis. Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig MatenPlan, oftewel het VOSMP (hier verkrijgbaar in pdf formaat) wordt op aanvraag toegezonden in het format .dwg. 

terug naar pagina Kersenbuurt

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod