Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

F.A.Q.
 

Op dit tabblad Frequently Asked Questions (FAQ) vind je een overzicht van vaak gestelde vragen met antwoorden.

Heb je zelf een vraag en staat je deze er niet bij? Stuur deze dan per mail aan Kavelsgaardenhage@Arnhem.nl.

 

Vraag Antwoord

Mag er ook een kangoeroewoning worden gebouwd


Ja dat mag. Het blijft daarmee één woning, de voorzieningen worden gedeeld.

Mag je een kelder realiseren?


Ja dat mag onder voorwaarden als genoemd in het bestemmingsplan (artikel 11 lid 2 sub b:
niet dieper dan 6 meter, afwerking maaiveld past binnen de bestemming en parkeerdruk neemt niet onevenredig toe.


Mag ik 3 lagen/verdiepingen bouwen binnen dezelfde hoogte?

 

Dat mag, het kan alleen in combinatie met de realisatie van een kelder.

Mag er een dakkapel worden gebouwd op de woning?
 

Ja, mits deze integraal is ontworpen en passend is binnen de moderne architectuur

Bijgebouw: mag deze aan de woning worden gebouwd?
 

Ja dat mag.

Mag ik met een terugligging of overhelling bouwen?

Ja dit mag, houd wel rekening met de verplichte rooilijn

Mag er op de kavel vergunningsvrij worden gebouwd?
 

Ja dqt mag mits de bouwwerken aan de eisen voor vergunningsvrij bouwen voldoen. 

Is er een maximale grootte voor het hoofdgebouw?


Er is geen maximum, het hoofdgebouw kan het hele bouwvlak beslaan.

Wat is BENG en wat betekent het?

Vanaf 1 januari 2021 moeten aanvragen voor vergunningen voor alle nieuwe gebouwen, zowel residentieel als niet-residentieel, voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). 
De energie-efficiëntie van BENG wordt beoordeeld op basis van drie criteria die afzonderlijk moeten worden vervuld: BENG 1 - maximale energiebehoefte (kWh/m².jaar); 
BENG 2 - verbruik van primaire fossiele energie (kWh/m².jaar);
BENG 3 - aandeel hernieuwbare energie (%).
 

Kan een WKO-systeem worden geïnstalleerd voor het gebruik van bodemenergie?

Nee, het gebied Gaardenhage valt onder de WKO-vrije zone en wordt ook geclassificeerd als 'All Electric' voor energievoorziening.
 

Kunnen verschillende technologische oplossingen worden gecombineerd, zoals zonnepanelen en een warmtepomp?
 

Nee, het gebied Gaardenhage valt onder de WKO-vrije zone en wordt ook geclassificeerd als 'All Electric' voor energievoorziening.

Zijn er subsidies voor groene energie en isolatieprojecten?
 

Ja, dat is mogelijk. Het is nodig om de energiebalans te berekenen en de werking van de apparatuur te synchroniseren.
U heeft de mogelijkheid om verschillende subsidies en leningen aan te vragen op het gebied van energie-efficiëntie voor uw woning. 
De voorwaarden en financieringsprogramma's verschillen afhankelijk van de gekozen maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie. 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 525 4110 (lokaal tarief) of via het e-mailadres vragen@regionaalenergieloket.nl.
 

Hoe verloopt het proces van aankoop en bouwvergunning en wanneer kan ik starten met bouwen?

Zie processchema, hou rekening met 10 maanden vanaf toewijzing kavel tot start bouw. 
 

Hoe moet ik mijn nutsaansluitingen regelen?
 

Via mijnaansluiting.nl. Doe dit z.s.m. want de wachttijden zijn erg lang!

Is er stroom om te bouwen?

Dit kun je regelen via mijnaansluiting.nl Doe dit ook z.s.m. in verband met de wachttijden.
 

Kan het bouwverkeer de kavel op?

Bouwverkeer kan op het perceel, maar hou rekening met beperkte ruimte op het perceel en de bruggen, en hou er rekening mee dat lange voertuigen de draai niet kunnen maken het perceel op.


Kan de procedure versneld als het bouwplan etc. snel aangeleverd wordt en goedgekeurd?

Ja, indien gewenst kan de aspirant-koper eerder overgaan tot koop of de kavel eerder afnemen.

Wat is de planning voor de andere gebieden waar gebouwd gaat worden?


De start van de verkoop van de overige kavels is:
Beukenhage: 2e kwartaal 2024
Groene Nel: medio 2024|
CWI Nel Klaassenstraat: eind 2024
In de loop van 2024 wordt dit exacter, alle informatie vind je dan op het Vastgoedplein.

 

Wat is het maximale toegestane gewicht voor voertuigen die de brug naar de bouwkavel mogen gebruiken?

 

Het maximale toegestane gewicht voor voertuigen die de brug mogen gebruiken is 30 ton.

 

Zijn er beperkingen met betrekking tot het aantal assen en de gewichtsverdeling van voertuigen die de brug oversteken?

 

Ja, voertuigen mogen niet meer dan 2 assen hebben, en de gewichtsverdeling mag niet meer dan 25 kN per as bedragen.

Wat moet ik doen als mijn voertuig zwaarder is dan 30 ton of meer dan 2 assen heeft? Als je voertuig zwaarder is dan 30 ton of meer dan 2 assen heeft moet je alternatieve routes overwegen of een ander type voertuig gebruiken dat binnen de toegestane gewichts- en aslimieten valt.
Kan de brug worden gebruikt door bouwvoertuigen zoals betonmixers of graafmachines? Bouwvoertuigen zoals betonmixers of graafmachines kunnen de brug gebruiken zolang ze niet het maximale gewicht van 30 ton overschrijden en niet meer dan 2 assen hebben met een maximale asbelasting van 25 kN per as.
Hoe kan ik controleren of mijn voertuig aan de gewichts- en asvereisten voldoet voordat ik de brug gebruik? Controleer de specificaties van je voertuig controleren in de technische documentatie of neem contact op met de fabrikant. Voor extra zekerheid kunt je het voertuig laten wegen op een weegbrug om te verifiëren dat het voldoet aan de vereisten.
Wat zijn de gevolgen als ik de brug gebruik met een voertuig dat de gewichts- of aslimieten overschrijdt? Het gebruik van de brug met een voertuig dat de gewichts- of aslimieten overschrijdt kan leiden tot structurele schade aan de brug, wat gevaarlijk kan zijn en kan leiden tot hoge reparatiekosten.
   
   
   

 

 

ERRATUM

24 januari 2024: In een eerdere versie van de brochure stond bij de illustraties op pagina's 7 en 9 vermeld dat de maximale totale oppervlakte bijgebouwen 65 m2 bedraagt. Dit is niet juist, deze oppervlakte bedraagt 55 m2. In de nu op de site geplaatste brochure is dit aangepast. 

terug naar Kersenbuurt

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod