Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Thorbecke

29 januari 2024

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 21 december 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met Thorbecke Ontwikkeling B.V., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.

 

Locatie en plan

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van circa 180 woningen op het perceel dat is gelegen aan de Thorbeckestraat 6 en van Slingelandstraat 3 tot en met 9, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie Q, nummer 06569, ter grootte van 10.965 m2. Het betreft het voormalig Rijn IJssel terrein aan de Thorbeckestraat te Arnhem.

 

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de volgende zaken:

de gemeente spant zich in om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken;
de initiatiefnemer tot ontwikkeling en realisatie van het exploitatiegebied zal komen;
de initiatiefnemer voor haar rekening en risico de herontwikkeling van de openbare ruimte voor haar rekening neemt en deze zal overdragen aan de gemeente Arnhem;
de initiatiefnemer een exploitatiebijdrage aan de gemeente Arnhem is verschuldigd;
de initiatiefnemer verplicht is om eventuele planschade aan de gemeente Arnhem te vergoeden.

 

Zie ook het Gemeenteblad Arnhem Gemeenteblad 2024, 21659 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod