Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem
Samen ontwerpen, -bouwen én wonen
CPO Coehoorn: de locatie

Op deze pagina vind je alle - aanwezige - aanvullende informatie over de CPO- kavel in Coehoorn.

terug naar hoofdpagina CPOCoehoorn

Contact en aanmeldingen

Communicatie tijdens de aanbesteding / verkoopprocedure verloopt uitsluitend via het mailadres cpocoehoorn@arnhem.nl.

Gunning heeft inmiddels plaatsgevonden; aanmelding voor deelname aan de verkoopprocedure is niet meer mogelijk.

 

informatie

 

- Programma van Eisen Locatie CPO Coehoorn, februari 2020
informatie als genoemd in dit PvE:
Geluidsrapportage
Brochure De waarde van Stadsnatuur
Peil van de kavel
: gegevens met betrekking tot de hoogte van de kavel ten opzichte van NAP volgen z.s.m.
 

- Procedurele Informatie Selectie CPO Coehoorn d.d. 28 februari 2020
(let op! de in dit document opgenomen planning is vervangen door onderstaande planning)
met de volgende bijlagen:
Bijlage 1 format t.b.v. vragenstellen
Bijlage 2 indieningsformulier
Bijlage 3 Programma van Eisen Locatie CPO Coehoorn, februari 2020 (zie hierboven)
Bijlage 4 concept reserveringsovereenkomst (zie onder: Overeenkomsten)
Bijlage 5 concept koopovereenkomst (zie onder: Overeenkomsten)
Bijlage 6 Gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk
Bijlage 7 Opzet en werkwijze Kwaliteitsteam Zuidelijke Binnenstad

 

planning aanbestedingsprocedure

 

LET OP!

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN RONDOM HET CORONA-VIRUS ZIJN DE DATUMS ALS GENOEMD IN DE 'PROCEDURELE INFORMATIE SELECTIE CPO COEHOORN' AANGEPAST (ZIE ONDERSTAANDE TABEL).

OP 29 JUNI JL. HEEFT VOORLOPIGE GUNNING VAN DE KAVEL PLAATSGEVONDEN; JE KUNT JE NIET MEER INSCHRIJVEN ALS BELANGSTELLENDE VOOR DE AANKOOP VAN DE KAVEL.

 

planning datum
start verkoopprocedure maandag 2 maart 2020
bezoek kavel VERVALLEN X
uiterlijk aanmelden t.b.v. inlichtingengesprek donderdag 16 april 2020
inlichtingengesprek maandag 20 en dinsdag 21 april 2020
uiterlijke datum stellen vragen per mail
(uitsluitend middels het format vragen stellen)
maandag 25 mei 2020, vóór 12.00 uur
uiterlijke datum beantwoorden vragen dinsdag 2 juni 2020
uiterste tijdstip indienen plan (uitsluitend middels het indieningsformulier met bijlagen) maandag 15 juni 2020, vóór 12.00 uur
presentaties maandag 22 juni 2020 (uitloop op dinsdagmiddag 23 juni 2020)
voorlopige uitslag maandag 29 juni 2020
definitieve uitslag dinsdag 14 juli 2020
overeenkomst / start ontwerpproces dinsdag 1 september 2020

Deze planning vormt een onderdeel van het document "Procedurele Informatie Selectie CPO Coehoorn". Lees voor uitgebreide informatie dit document. De planning in dit document is vervangen door bovengenoemde planning!

 

Tekeningen

Kaveltekening t.b.v. reservering/verkoop

 

Relevante links

Informatie over groene daken c.a. (groenblauwenetwerken.com)
www.omgevingsloket.nl
www.odra.nl

 

overeenkomsten

Reserveringsovereenkomst (concept) met Bijlagen:
Bijlage 1: Kaveltekening 2019-GEO-00287;
Bijlage 2: Procedurele informatie (zie boven onder Informatie);
Bijlage 3: Gebiedsvisie 'Coehoorn Creatieve Wijk';
Bijlage 4: Brief voornemen tot gunning;
Bijlage 5: Programma van Eisen Locatie CPO Coehoorn (zie boven onder Informatie);
Bijlage 6: Kavelpaspoort Plot 2 CPO- Coehoorn;
Bijlage 7: (concept) koopovereenkomst (zie hieronder);
Bijlage 8: Opzet en werkwijze Kwaliteitsteam Zuidelijke Binnenstad
 

Koopovereenkomst (concept) met Bijlagen:

Bijlage 1: Kavelpaspoort Plot 2 CPO- Coehoorn;
Bijlage 2: Procedurele informatie (zie boven onder Informatie);
Bijlage 3: Planning (wordt later aan de Overeenkomst gevoegd);
Bijlage 4: Brief voornemen tot gunning (volgt na gunning);
Bijlage 5: Verkooptekening nummer 2019-GEO-00287;
Bijlage 6: Opzet en werkwijze Kwaliteitsteam Zuidelijke Binnenstad;
Bijlage 7: Inventariserend archeologisch veldonderzoek;
Bijlage 8: Erfdienstbaarheden onderzoek;
Bijlage 9: Archeologisch bureauonderzoek;
Bijlage 10: Na-oorlogsonderzoek CE (volgt);
Bijlage 11: Verdacht object gevonden, en dan .? (volgt);
Bijlage 12: Verkennend bodem- en asbestonderzoek;
Bijlage 13: Gebiedsvisie 'Coehoorn Creatieve Wijk';
 

 

nota van inlichtingen (Antwoorden op gestelde vragen)

De aan de gemeente gestelde vragen zijn geanonimiseerd met de antwoorden gepubliceerd in een nota van inlichtingen. Deze nota vind je op het Vastgoedplein terug onder het tabblad "Vragen en antwoorden".

 

COEHOORN projectgebied

De CPO-locatie in Coehoorn is een ontwikkeling binnen de gebiedsontwikkeling Coehoorn. Meer weten over de visie van de gemeente Arnhem op het gebied Coehoorn? Kijk dan op de gemeentelijke website www.Arnhem.nl. Daar vind je meer informatie over het projectgebied Coehoorn zelf, het park, verkeer en mobiliteit en overige informatie over het projectgebied Coehoorn.

terug naar hoofdpagina CPOCoehoorn

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod