Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem
Samen ontwerpen, -bouwen én wonen
CPO Coehoorn: de locatie

 

 

CPO-GROEP IS DEFINITIEF GESELECTEERD

 

Voor de verkoop van de kavel in Coehoorn is op 14 juli 2020 CPO-groep Cohousing Arnhem definitief geselecteerd.

 

Met deze gunning is het inschrijvingsproces voor de verkoop van deze kavel tot een einde gekomen: je kunt je niet meer aanmelden als aspirant-koper voor deze kavel.

 

De Vereniging Cohousing Arnhem gaat hier een appartementencomplex bouwen volgens de principes van CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

 

Er zijn via Cohousing Arnhem nog woningen beschikbaar! 

 

Meer informatie hierover vind je onder het tabblad Cohousing Arnhem

 

Met deze gunning is het inschrijvingsproces voor de verkoop van deze kavel tot een einde gekomen: je kunt je niet meer aanmelden als aspirant-koper voor deze kavel.

 

 

Samen bouwen in centrum Arnhem: CPO Coehoorn!

 

De gemeente Arnhem verkoopt in het hartje van Arnhem een kavel ten behoeve van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De locatie is met recht uniek te noemen: in het bruisende Coehoorn, op loopafstand van de Rijn, Arnhem CS en ín het centrum van Arnhem!

 

De CPO-locatie aan het Nieuwe Plein

 

Wat is CPO?
 

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gaat alles gezamenlijk. Een groep mensen - particulieren - organiseert zich in een stichting of vereniging. De gemeente levert de grond aan het collectief. Bij de ontwikkeling van de woningen treedt de groep gezamenlijk op als opdrachtgever voor de architect, de bouwbegeleider en/of de aannemer/bouwer.

 

Wat kan er in Coehoorn?

Op het perceel aan het Nieuwe Plein krijgen particuliere samenbouwers de kans hun eigen (t)huis te bouwen. De kavel ligt aan het toekomstige park in het levendige Coehoorn en is ongeveer 780m² groot.

De mogelijkheden in het kort: het toekomstige appartementencomplex heeft minimaal vijf en maximaal zeven bouwlagen. De begane grond, de zogeheten plint van het gebouw, biedt ruimte aan een mix van wonen en creatieve bedrijvigheid. Ook zogenaamde lichte gezondheidszorg is hier toegestaan. De hierdoor ontstane 'levendige plint' sluit aan bij het DNA van Coehoorn Creatieve Wijk.
Naar verwachting kan het totale complex 20-40 wooneenheden omvatten, uiteraard afhankelijk van de eigen invulling.

De mogelijkheden die deze CPO-locatie biedt staan uitgebreid omschreven in het Programma van Eisen (PvE). Hierin vind je informatie en uitleg over bijvoorbeeld de kernwaarden van Coehoorn en de spelregels die voor de bouw en het gebruik van toepassing zijn, de beeldkwaliteit en de bestemmingsplanregels. Ook staat hierin omschreven waaraan een CPO-groep moet voldoen.
Zie ook het tabblad "meer informatie" voor alle downloads.

 

Verkoop bij inschrijving

 

De verkoop van de kavel aan het Nieuwe Plein heeft inmiddels plaatsgevonden bij inschrijving. De gemeente vroeg CPO-groepen hun visie te geven op (de inpassing van) hun plan voor deze specifieke locatie.

De openbare inschrijving voor deze locatie is als volgt georganiseerd: een eerste impressie/schetsontwerp van het te ontwikkelen bouwwerk is hier onderdeel van. Maar ook wordt inzicht gevraagd over de werkwijze van de CPO-groep zelf: hoe is deze samenwerking opgezet, met welke partijen (architect, bouwbegeleider, bouwer) wordt de samenwerking gezocht, wat zijn de ideeën met betrekking tot de financiering? De koopsom van de kavel staat vooraf vast, waardoor een bod op de kavel geen deel uitmaakt van de bieding.

Voordat de stukken worden ingediend krijgen groepen de gelegenheid de kavel te bezoeken. Ook krijgen potentiële kopers de gelegenheid om in een persoonlijk inlichtingengesprek kennis te maken, vragen te stellen en informatie te verkrijgen. En alle schriftelijk gestelde vragen worden straks met antwoorden gepubliceerd op deze site (tabblad vragen en antwoorden)

CPO-groepen krijgen vervolgens de tijd om de plannen voor de locatie in te dienen. Een commissie van deskundigen beoordeelt de plannen van de inschrijvende CPO-groepen inhoudelijk volgens vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Als de uitslag van de inschrijving definitief is wordt de reserveringsovereenkomst met de aspirant-koper gesloten.

Alle informatie over de verkoopprocedure lees je na in de Procedurele informatie Selectie CPO Coehoorn. Zie voor meer gegevens ook het tabblad "meer informatie".

Let op! Definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

De koopsom

 

De marktconforme koopsom van de kavel is gebaseerd op de functies en mogelijkheden die deze locatie heeft vanuit het bestemmingsplan (in ontwerp). Daarbij is rekening gehouden met de voor de locatie geldende eisen en wensen. Deels wordt de koopsom bepaald door de grootte van de te bouwen ontwikkeling. De koopsom staat vast en is niet onderhandelbaar.

 

De koopsom bedraagt bij een ontwikkeling  
tot 4000 m² BVO € 1.452.000 incl. BTW (€ 1.200.000 excl. BTW)
vanaf 4000 m² tot 4500 m² BVO
boven 4000 m² wordt € 363 incl. BTW (€ 300 excl. BTW) per m² BVO gerekend.
De maximale grondprijs (d.i. bij een ontwikkeling van 4500 m² BVO bedraagt € 1.633.500 incl. BTW (€ 1.350.000 excl. BTW)

 

Deze koopsom is VON, excl. de kosten voor splitsing in appartementen, prijspeil wordt gestand gedaan tot en met 31 december 2021. De splitsingskosten komen derhalve voor rekening van de koper.

 

Alle informatie op een rij

 

De onderliggende stukken, zoals de Procedurele Informatie met bijlagen, het Programma van Eisen, de conceptovereenkomsten voor reservering en koop, geluids- en bodemrapportages et cetera zijn via deze site in te zien en te downloaden. Je vindt ze op het tabblad "meer informatie" boven aan deze pagina. Informatie die lopende de procedure bekend wordt (bijvoorbeeld de gestelde vragen en antwoorden), kun je ook nalezen op het Vastgoedplein.nl.

 

Meer informatie?

 

Gunning heeft inmiddels plaatsgevonden; je kunt je niet meer aanmelden voor de procedure.

 

Alle bekende informatie over de CPO-locatie in Coehoorn wordt verstrekt via deze pagina op het Vastgoedplein. Alle correspondentie met betrekking tot deze locatie verloopt via het mailadres cpocoehoorn@arnhem.nl.

 

 

Arnhem CS op een steenworp afstand

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod