Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

 

Op deze pagina vind je alle - aanwezige - aanvullende informatie over de CPO- kavel De Witte Wilgen.

terug naar hoofdpagina De Witte Wilgen

Contact en aanmeldingen

Communicatie tijdens de aanbesteding / verkoopprocedure verloopt uitsluitend via het mailadres cpoDWW@arnhem.nl.

 

inschrijving gesloten

De verkoop van deze kavel gaat per inschrijving. Indienen van de plannen om in aanmerking te komen voor deze kavel kon tot vrijdag 10 september 2021.

Inschrijven als belangstellende voor deze kavel is daarom niet meer mogelijk.

 

 

informatie

CPO-café

Op maandag 19 april 2021 werd het CPO-café georganiseerd. In verband met de geldende Corona-maatregelen vond deze bijeenkomst digitaal plaats. Naast presentatie van enkele van de projectteamleden werden er veel (in de chat gestelde) vragen beantwoordt. Kijk het CPO-café hier terug. (Kies de button "bekijken op het web"; de daadwerkelijke presentatie begint na ca. 16 minuten).

Heb je interesse maar zoek je nog mede-CPO-ers meld je dan aan op de Facebookpagina CPO De Witte Wilgen. Deze pagina is door de gemeente in de steigers gezet maar is verder voor en door toekomstige CPO-ers. Maak kennis met andere geïnteresseerden, geef aan wie je bent en wie je zoekt en vind elkaar!

Heb je al een groep met eigen ideëen en zoek je nog een groepslid? Dat kun je natuurlijk ook melden op de Facebookpagina De Witte Wilgen. Daarnaast kun je ook meer informatie kwijt op het Vastgoedplein, onder het tabblad CPO-er gezocht.

 

Programma van Eisen


Programma van Eisen Locatie CPO De Witte Wilgen, maart 2021

Informatie als genoemd in dit PvE:

bestemmingsplan: het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan "Schuytgraaf veegplan 2017, herziening velden 2a, 2b en 24". Je vindt de tekst van het bestemmingsplan via deze rechtstreekse link naar de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestemmingsplantekening vind je onder het tabblad "kaart".

(Werkt deze link niet? Zoek dan via www.ruimtelijkeplannen.nl: Klik op de site op de button "plannen zoeken", en kies in het volgende scherm "plannaam of -nummer". Het in te vullen plannummer is "NL.IMRO.0202.941-0301". Kies het bestemmingsplan "Schuytgraaf veegplan 2017, herziening velden 2a, 2b en 24". De plankaart verschijnt in beeld. Zoom in naar de locatie van de kavel en plaats de marker in het perceel. In het pop-upscherm staat de legenda behorende bij deze locatie. De tekst van het bestemmingsplan vind je onder "regels")

reserveringstekening (.PDF) kavel CPO DWW (klik hier voor de reserveringstekening in .DWG)

bouwplaatsreglement

Voorbeeldenboek Erven

rapport NGE

rapport sanering (volgt)

 

Procedurele Informatie Selectie

Procedurele Informatie Selectie CPO De Witte Wilgen, maart 2021
met de volgende bijlagen:

Bijlage 1     Format t.b.v vragen stellen

Bijlage 2     Indieningsformulier

Bijlage 3     Programma van Eisen Locatie CPO Schuytgraaf (zie hierboven)

Bijlage 4     Concept Reserveringsovereenkomst met bijlagen (zie onder Overeenkomsten)

Bijlage 5     Concept Koopovereenkomst met bijlagen (zie onder Overeenkomsten)

Bijlage 6     Ruimtelijk Raamwerk naar de uiterwaarden; het ruimtelijk raamwerk voor de buurt Wilgenvliet. In verband met de grootte van dit bestand is dit in drie delen te downloaden:
blz. 1-19, blz.20-38 en blz. 39-56.

Bijlage 7     Opzet en werkwijze Kwaliteitsteam Schuytgraaf

Bijlage 8     Maatregelencatalogus Natuurinclusief Bouwen in Arnhem,Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen Gemeente Arnhem en Keuzeformulier Natuurinclusief Bouwen

 

planning aanbestedingsprocedure

let op! de inschrijving is gesloten. het is niet meer mogelijk je aan te melden voor deze kavel.

planning datum
Start verkoopprocedure donderdag 1 april 2021
Uiterlijk aanmelden bezoek kavel maandag 3 mei vóór 10:00 uur
Bezoek kavel VERVALLEN X
Uiterlijk aanmelden t.b.v. inlichtingengesprek vrijdag 21 mei 2021
Inlichtingen gesprek week 21; 25-28 mei
Uiterlijk stellen vragen per e-mail (uitsluitend middels het format vragen stellen) maandag 7 juni 2021, vóór 10:00 uur
Uiterlijk beantwoorden vragen* dinsdag 29 juni 2021
Uiterste tijdstip indienen plan (uitsluitend middels het indieningsformulier met bijlagen) vrijdag 10 september 2021, vóór 10:00 uur
Presentaties (let op datum gewijzigd!) donderdag 23 september en vrijdag 24 september 2021
Voorlopige uitslag vrijdag 1 oktober 2021
Definitieve uitslag dinsdag 12 oktober 2021
Overeenkomst / Start ontwerpproces woensdag 13 oktober 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zie tabblad Q&A

Bovenstaande planning wordt gehanteerd voor de procedure. De genoemde data en tijden voor het indienen van vragen en het indienen van het plan zijn harde deadlines. Het overschrijden van deze deadlines kan tot uitsluiting leiden. Gemeente Arnhem is gerechtigd deze planning te wijzigen. Als dat gebeurt, zal hierover tijdig worden gecommuniceerd.

Deze planning vormt een onderdeel van het document "Procedurele Informatie Selectie CPO De Witte Wilgen". Lees voor uitgebreide informatie dit document.

 

 

Tekeningen en overige informatie

 

Kaveltekening t.b.v. reservering/verkoop

Parkeernorm Schuytgraaf

Notitie Natuurinclusief bouwen

 

Relevante links

Informatie over groene daken c.a. www.groenblauwenetwerken.com
het digitale loket voor het indienen van een omgevingsvergunning www.omgevingsloket.nl
website Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) www.odregioarnhem.nl

 

overeenkomsten

Reserveringsovereenkomst (concept) met Bijlagen:
Bijlage 1: Reserveringstekening 2019-SI-00011, tekeningnummer 313 van Gemeente Arnhem, Cluster Openbare Ruimte d.d. 05.02.2021;
Bijlage 2: Procedurele informatie (zie boven onder Informatie);
Bijlage 3: Kwaliteitsteam Schuytgraaf; opzet en werkwijze d.d. december 2018;
Bijlage 4a:Brief voornemen tot selectie incl. onderbouwing scores d.d. @@@; (volgt t.z.t.)
Bijlage 4b:Brief definitieve gunning d.d. @@@@; (volgt t.z.t.)
Bijlage 5: Programma van Eisen Locatie CPO De Witte Wilgen (zie boven onder Informatie);
Bijlage 6: (concept) koopovereenkomst (zie hieronder);

Koopovereenkomst (concept) met Bijlagen - volgt z.s.m.

 

nota van inlichtingen (Antwoorden op gestelde vragen)

De aan de gemeente in de procedure gestelde vragen worden geanonimiseerd met de antwoorden gepubliceerd in een nota van inlichtingen. Deze nota vind je terug onder het tabblad "Q&A".

 

 

terug naar hoofdpagina De Witte Wilgen

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod