Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

 

Meer informatie

Op deze pagina vind je alle - aanwezige - aanvullende informatie over de kavels aan de Zomerdijk: bestemmingsplan, plankaart, bodemonderzoeken, concept-overeenkomsten en dergelijke.

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

- Bestemmingsplan Schuytgraaf, veegplan 2017.
(Dit betreft een link naar de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik onder "plan bekijken" en kies "plannen zoeken". Vul in bij plannaam "Schuytgraaf". Kies het plan "Schuytgraaf, veegplan 2017". De plankaart verschijnt in beeld. Rechts in het scherm staat de tekst van het bestemmingsplan onder "documenten").

- informatie over de omgevingsvergunning: www.arnhem.nl, of neem contact op met de gemeente Arnhem, Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving: tel. 0900 1809

- overzicht bijkomende kosten aankoop bouwkavel 2018

- brochure vergunningvrij bouwen

- Ruimtelijk raamwerk naar de uiterwaarden - het ruimtelijk raamwerk voor de buurt Wilgenvliet. In verband met de grootte van het bestand is dit in drie delen te downloaden:
bladzijde 1-19, bladzijde 20-38, bladzijde 39-56

 

DE INSCHRIJVING


- De loting in het kort

- de inschrijvingsvoorwaarden

- het inschrijfformulier in het format PDF en in het format Word

 

CONCEPT-OVEREENKOMSTEN

Deze concept-overeenkomsten kunnen op punten nog worden aangepast. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.


- concept reserveringsovereenkomst

- concept verlenging reserveringsovereenkomst

- concept koopovereenkomst (voor de bijlagen zie onder Verwijzingen uit de brochure)

 

VERWIJZINGEN VANUIT DE BROCHURE

(het bladzijdenummer verwijst naar de pagina in de brochure waar het woord wordt genoemd)


- bestemmingsplan - blz. 9 -(Dit betreft een link naar de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik onder "plan bekijken" en kies "plannen zoeken". Vul in bij plannaam "Schuytgraaf". Kies het plan "Schuytgraaf, veegplan 2017". De plankaart verschijnt in beeld. Rechts in het scherm staat de tekst van het bestemmingsplan onder "documenten").

- concept-koopovereenkomst - blz. 9 -met bijlagen:
bijlage 2 Handboek Bouwkavels Schuytgraaf,
bijlage 3 Kwaliteitsteam Schuytgraaf,
bijlage 4 erfdienstbaarhedenonderzoek (kavel AF 3490 en kavel AF 4248) ,
bijlage 5 Algemene akte,
bijlage 6 Bouwplaatsreglement,
bijlage 7 relevante bepalingen energieverancier (7A, 7G, 7I, 7J),
bijlage 8 Brochure,
bijlage 9 Verkennend bodemonderzoek, bijlage 10.

- kaveltekeningen per kavel - blz. 10 -: zie onderstaande tabel

- stappenschema kavel kopen - blz. 16

- bouwplaatsreglement -blz.18

- brochure GPR - blz. 19

 

KAVEL- EN UITGIFTETEKENIGNEN


Per kavel zijn er verschillende soorten tekeningen. De kaveltekening is een weergave van de kavel met maatvoeringsgegevens erin. Je kunt deze kaveltekeningen gebruiken om te schetsen hoe je huis op de kavel past (let met printen op de schaal!)De uitgiftetekening
is de tekening die als bijlage bij de reserverings- en later de koopovereenkomst wordt gevoegd. De hier weergegeven tekeningen betreffen de reserveringstekeningen.

 

kavel 1 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 2 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 3 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 4 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 5 uitgiftetekening kaveltekening

 

Het definitieve ontwerp van de woning wordt gemaakt op een digitale onderlegger. Het stedenbouwkundig matenplan is daarvoor de basis. Het VOSMP (hier in .pdf formaat) wordt op aanvraag toegezonden in het format .dwg.

 

terug naar de hoofdpagina De Groene Wilgen

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod