Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

 

MEER INFORMATIE

Op deze pagina vind je alle - aanwezige - aanvullende informatie over de kavels in Schuyts Bos: bestemmingsplan, plankaart, bodemonderzoeken, concept-overeenkomsten en dergelijke.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Stappenschema Kavel kopen in Schuyts Bos

Bestemmingsplan Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 3 noord en 23.

Dit betreft een link naar de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik onder "plan bekijken" en kies "plannen zoeken". Vul in bij plannaam "Schuytgraaf". Kies het plan "Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 3 noord en 23". De plankaart verschijnt in beeld. Rechts in het scherm staat de tekst van het bestemmingsplan onder documenten.

Informatie over de omgevingsvergunning: www.arnhem.nl, of neem contact op met de gemeente Arnhem, Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving: tel. 0800 1809

Overzicht bijkomende kosten aankoop bouwkavel 2022

Brochure vergunningvrij bouwen

Ruimtelijk raamwerk Schuytgraaf veld 23 - De Boskamer "Lommerijk wonen in De Park". In verband met de grootte van het bestand is dit in twee delen te downloaden:
- bladzijde 1-16, bladzijde 17-36.

 

DE INSCHRIJVING

 

- De loting in het kort

- Inschrijvingsvoorwaarden

- Inschrijfformulier


De trekking van de kavels Schuyts Bos fase 2 door de notaris heeft inmiddels plaatsgevonden.
 

De trekking van de kavels vond plaats op 27 juni 2022.
 

 

NATUUR INCLUSIEF BOUWEN

- Maatregelencatalogus
- Puntensysteem natuurinclusief bouwen
- Invulformulier natuurinclusief bouwen in Arnhem

 

CONCEPT-OVEREENKOMSTEN

Deze concept-overeenkomsten kunnen op punten nog worden aangepast. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

- concept reserveringsovereenkomst

- concept verlenging reserveringsovereenkomst

- concept koopovereenkomst

bijlage 2 Handboek Bouwkavels Schuytgraaf,
bijlage 3 Kwaliteitsteam Schuytgraaf,
bijlage 4 erfdienstbaarhedenonderzoek (kavel AF 5293 en kavel AF 205) ,
bijlage 5 Algemene akte,
bijlage 6 Bouwplaatsreglement,
bijlage 7 Brochure,
bijlage 8 Rapportage bodemonderzoek,
bijlage 9 Recht van opstal Vattenfall.

Bijlage 10 Schuyts Bos landschappelijk inpassingsplan.

 

 

KAVEL- EN UITGIFTETEKENINGEN

Per kavel zijn er verschillende soorten tekeningen. De kaveltekening is een weergave van de kavel met maatvoeringsgegevens erin. Je kunt deze kaveltekeningen gebruiken om te schetsen hoe je huis op de kavel past (let met printen op de schaal!)De uitgiftetekening is de tekening die als bijlage bij de reserverings- en later de koopovereenkomst wordt gevoegd. De hier weergegeven tekeningen betreffen de reserveringstekeningen voor fase 1.

kavel 14 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 15 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 16 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 17 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 18 uitgiftetekening  kaveltekening

kavel 19 uitgiftetekening  kaveltekening

kavel 20 uitgiftetekening  kaveltekening

kavel 21 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 22 uitgiftetekening  kaveltekening
kavel 23 uitgiftetekening  kaveltekening

Het definitieve ontwerp van de woning wordt gemaakt op een digitale onderlegger. Het stedenbouwkundig matenplan is daarvoor de basis. Het VOSMP (hier in pdf formaat) wordt op aanvraag toegezonden in het format .dwg.

 

terug naar de hoofdpagina Schuyts Bos

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod